Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahaston eli KDR:n keskeinen tehtävä on avustaa yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntien kanssa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä.

Tavoitteena on toimia siten, että avustus auttaa vaikean tilanteen yli, minkä jälkeen avustuksen saaja selviää eteenpäin joko omin voimin tai yhteiskunnan avun turvin ja paikallisseurakunnan työntekijöiden tukemana. Siksi avustusta voi saada vain kerran samaan avustuskohteeseen tai kriisitilanteeseen vedoten. Keskeinen kriteeri avustuksen myöntämiselle on, että sillä voidaan ratkaisevasti parantaa tai korjata avunsaajan taloudellista tilannetta. 

Avustusvarat koostuvat KDR:lle kerätyistä kolehdeista, yhteisvastuukeräyksen tuoton osuudesta sekä lahjoituksista.

KDR tekee kiinteää yhteistyötä avustusjärjestöjen ja säätiöiden kanssa. Ajankohtaisia yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme ovat

Yhteisvastuukeräys

Tukikummit-säätiö

Kotimaanapu / Kaikille kone -kampanja

CapMan-konserni

Presidentin tukiyhdistys

Odd Fellow Samaria ry

Muita avustustyötä tekeviä järjestöjä, säätiöitä ja rahastoja on listattu "Muita avustusjärjestöjä ja -säätiöitä" -alasivulle.

Poimintoja hakemuksista 2018

Vuonna 2018 Kirkon diakoniarahastoon tuli avustushakemuksia 1 074 kpl, yhteensä 2 684 429,90 €. Avustuksia myönnettiin 872 kpl, yhteensä 1 316 973,00 €.

Liitteet

diakoniarahaston sihteeri
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustusvalmistelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustuskäsittelijä
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Yhteisvastuukeräys 2019

Yhteisvastuukeräys 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta. Yksi lahjoitusten koordinoijista on KDR. Katso lisää Yhteisvastuukeräyksen sivuilta!

KDR

Päivitetty