Hyppää sisältöön

Vammaisuus

Vammaisuus kuuluu osana ihmisyyteen. Sokeus tai kuurous on ihmisen ominaisuus siinä kuin hiusten tai silmien väri. Jotta täysivaltainen osallisuus toteutuisi, seurakunta huolehtii saavutettavuudesta ja esteettömyydestä toiminnassaan.

Kirkko ottaa huomioon ihmisten tarpeet ja kyvyn toimia:

  • kirkot ja muut seurakunnan tilat ovat saavutettavia
  • kuulemista auttaa induktio
  • valaistus ja värikontrastit helpottavat näkemistä
  • näkövammaisille on virsikirja sekä muuta pistemateriaalia
  • Evankeliumikirja ja osia Raamatusta on käännetty viittomakielelle
  • selkokielistä materiaalia on mm. rippikoulua varten
  • Hiljainen seurakunta on kuuroille ja Kirkkoposti näkövammaisille tarkoitettu lehti

Lisätietoa: Saavutettavuus ja esteettömyys

 

Kirkossa on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä mm. viittomakielisiä, kehitysvammaisia ja näkövammaisia seurakuntalaisia varten.

Seurakunnan diakoniatyöntekijä tietää tarkemmin vammaisille ihmisille suunnatusta toiminnasta ja palveluista.

Kirkkohallituksessa on vammaistyötä ja viittomakielistä työtä varten päätoimiset työntekijät.

Vammaistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä valtion viranomaisten ja valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty