Hyppää sisältöön

Vammaisuus

Vammaisuus kuuluu osana ihmisyyteen. Sokeus tai kuurous on ihmisen ominaisuus siinä kuin hiusten tai silmien väri. Jotta täysivaltainen osallisuus toteutuisi, seurakunta huolehtii saavutettavuudesta ja esteettömyydestä toiminnassaan.

Kirkko ottaa huomioon ihmisten tarpeet ja kyvyn toimia:

Lisätietoa: Saavutettavuus ja esteettömyys

Kirkossa on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä mm. viittomakielisiä, kehitysvammaisia ja näkövammaisia seurakuntalaisia varten.

Seurakunnan diakoniatyöntekijä tietää tarkemmin vammaisille ihmisille suunnatusta toiminnasta ja palveluista.

Kirkkohallituksessa on vammaistyötä ja viittomakielistä työtä varten päätoimiset työntekijät.

Vammaistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä valtion viranomaisten ja valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Päivitetty