Hyppää sisältöön

Diakoninen perhetyö

Diakoninen perhetyö pyrkii vahvistamaan ja tukemaan perheen keskinäistä toimintaa, sekä antaa tukea ja neuvontaa haastavissa elämäntilanteissa.

Diakonisen perhetyön periaatteita ovat perhe- ja voimavaralähtöisyys, jolloin perhe nähdään yhteistyösuhteessa kumppanina. Yhteistyösuhteessa korostuvat tasavertaisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteet ja yhteistyö etenee perheen ehdoilla. Oleellista ja ensisijaista on perheen sisäisten voimavarojen tukeminen ja perheyhteyden vahvistaminen, mutta selviytyminen edellyttää usein myös perheen ulkoisten voimavarojen vahvistamista. Perhetyö edellyttää eri alojen ammattilaisten yhteistyötä.

Diakonisen perhetyön menetelmiä ovat kotikäynnit ja perheille suunnattu ryhmätoiminta. Kotikäyntien avulla voidaan etsiä avun tarpeessa olevia perheitä ja viedä tukea kotiin. Ryhmätoiminta tavoittaa puolestaan pienten lasten vanhempia, mahdollistaen viriketoimintaa, vertaistukea ja keskinäisen kohtaamisen. Diakoniatyön kautta voi saada myös taloudellista tukea ja neuvontaa. Seurakunta myöntää  avustuksia ja sitä voidaan  anoa yhdessä myös Kirkon Diakoniarahastosta.

 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty