Hyppää sisältöön

Teemana vapaaehtoistoiminta

"Jos haluat kulkea nopeasti
kulje yksin
Jos haluat kulkea kauas,
kulje yhdessä"
              Afrikkalainen sananlasku

Mitä on vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoistoiminta on kaikkea sitä, missä ihmiset antavat lahjaksi aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Vapaaehtoistoiminta suuntautuu itsestä ulospäin. Ihmiset osallistuvat siihen omasta halustaan, eivätkä odota vastineeksi palkkaa tai palkkiota. Toimintaan osallistuminen antaa monia hyviä asioita myös tekijälle itselleen.

Vapaaehtoisten kiittäminen

  • Kuukauden vapaaehtoinen: Yksi tapa huomioida vapaaehtoisia on valita kuukauden, viikon tai päivän vapaaehtoinen, joiden tarinoita voi esitellä yhteisönne nettisivuilla, jäsenlehdessä tai tapahtumien yhteydessä.
  • Yhteinen kiitosilta: Vapaaehtoisia voi kiittää järjestämällä heille juhlat. Enemmän näkyvyyttä ja resursseja saatte käyttöönne, jos järjestätte yhteiset juhlat jonkun muun tahon kanssa -ohjelmastakin voi tulla tuoreempi, kun mukana on erityyppisiä organisaatioita sitä ideoimassa. Kiitosjuhla on hyvä tapa muistaa ja kiittää paikkakuntanne vapaaehtoisia esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan vuoden päätteeksi. Muistakaa vinkata paikallislehdellekin, jos tapahtumanne kokoaa suuren joukon paikkakuntanne vapaaehtoisia. 
  • Aplodit vapaaehtoisille: nostakaa vapaaehtoisia esiin eri tilanteissa ja antakaa heille mahdollisuus kertoa, mitä merkitystä vapaaehtoisena toimiminen on antanut.
  • Vapaaehtoiset voi viedä teatteriin, konserttiin, retkelle ym.
  • Yhteinen leiripäivä, jossa voi saunoa, syödä hyvin ja viettää aikaa muiden vapaaehtoisten kanssa.
  • Sanallinen kiittäminen voi olla yhtä palkitsevaa kuin materiaalinen
  • Yhteinen jouluateria
  • Yhteinen tapaaminen jonkin muun alueen vapaaehtoisten kanssa
  • Vapaaehtoisnen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa, nyt erityisesti lähimmäisen päivää.
Päivitetty