Piispainkokouksessa vireillä olevia asioita

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon uudistaminen

Nuoren kastaminen ja kirkkoon liittyminen rippikoulun alkuvaiheessa

Uskontojen kohtaamisen toimikunnan esitys uskontoteologisen asiakirjan laatimiseksi

Avioliittokysymyksen ratkaisut ja kunnioittava keskustelu

Päivitetty