Kirkon lähetystyön toimikunta

Piispainkokous nimesi 7.12.2016 kokouksessaan Kirkon lähetystyön toimikunnan toimikaudelle 2017-2019. Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnan tehtävänä on:

1. seurata ja edistää toimialansa kehitystä;

2. edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;

3. valmistella asioita piispainkokoukselle; sekä

4. suorittaa muut piispainkokouksen sille antamat tehtävät

Kirkon lähetystyön toimikunnan jäsenet 2017-2019:

piispa Simo Peura (pj)
vs. monikulttuurisuustyön sihteeri Markus Silvola (Espoon hpk.)
kirkkoherra Heikki Sariola (Lapuan hpk.)
kansainvälisen työn sihteeri, diakonissa Minna-Sisko Mäkinen (Helsingin hpk.)
kirkkoherra Reijo Leino (Kuopion hpk.)
lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorvala (Oulun hpk.)
lähetyskasvatussihteeri Maarit Berg (Mikkelin hpk.)
lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Merja Mäkisalo (Tampereen hpk.)
lähetyssihteeri, nuorisotyönohjaaja, diakoni Raija Pajuniemi (Turun arkkihpk.)
domprost Mats Lindgård (Borgå stift)

Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Risto Jukko (johtaja, Kirkon lähetystyön keskus).

Päivitetty