Työryhmät ja toimikunnat

Teologikoulutustoimikunta on piispainkokouksen alainen, pysyvä toimikunta. Piispainkokous asettaa tarvittaessa myös määräaikaisia työryhmiä päätösten valmistelua varten.

Aiempien työryhmien selvityksiä