Hyppää sisältöön

Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään

  • kirkon ja valtion suhteesta
  • kirkon järjestysmuodosta
  • kirkon hallinnosta.

Kirkkolain muutokset hyväksyy eduskunta kirkolliskokouksen ehdotuksesta.

Voimassa oleva kirkkolaki sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Voimaantuloa odottavat muutokset

Finlex-tietokantaan sisältyvät myös ne eduskunnan hyväksymät kirkkolain muutokset, jotka odottavat voimaantuloa. 

Kirkolliskokous päätti 6.11.2020 ehdottaa valtioneuvostolle kiireellistä voimassa olevan kirkkolain muuttamista siten, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Ehdotetut kirkkolain muutokset näet  hallituksen esityksestä ​​​​​​​243/2020 vp täätä.

Uusi kirkkolaki

Kirkkohallitus on antanut uudet kirkkolakia ja siihen liittyviä erillislakeja sekä kirkkojärjestystä koskevat esitykset kirkolliskokoukselle. Ne ovat parhaillaan kirkolliskokouksen lakivaliokunnan valmisteltavina. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantulon ajankohta on auki.

 

Päivitetty