Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään

  • kirkon ja valtion suhteesta
  • kirkon järjestysmuodosta
  • kirkon hallinnosta.

Kirkkolain muutokset hyväksyy eduskunta kirkolliskokouksen ehdotuksesta.

Voimassa oleva kirkkolaki sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Voimaantuloa odottavat muutokset

Finlex-tietokantaan sisältyvät myös ne eduskunnan hyväksymät kirkkolain muutokset, jotka odottavat voimaantuloa. 

Alla liitteenä kirkkolaki, johon on sisällytetty ne kirkolliskokouksen päättämät  muutokset, joita eduskunta ei vielä ole hyväksynyt.

Päivitetty