Hyppää sisältöön

Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään

  • kirkon ja valtion suhteesta
  • kirkon järjestysmuodosta
  • kirkon hallinnosta.

Kirkkolain muutokset hyväksyy eduskunta kirkolliskokouksen ehdotuksesta.

Voimassa oleva kirkkolaki sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Voimaantuloa odottavat muutokset

Finlex-tietokantaan sisältyvät myös ne eduskunnan hyväksymät kirkkolain muutokset, jotka odottavat voimaantuloa. 

Uusi kirkkolaki

Kirkolliskokous hyväksyi uudet kirkkolakia ja siihen liittyviä erillislakeja koskevat esitykset 11.11.2021 ja ne on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hyväksyessään ehdotuksen uudeksi kirkkolaiksi kirkolliskokous hyväksyi samalla uuden kirkkojärjestyksen. Uuden lainsäädännön voimaan tulemisen ajankohta on auki. Aikaisin ajankohta, jolloin em. säädökset voisivat käytännössä tulla voimaan on 1.7.2023.

Päivitetty