Hyppää sisältöön

Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään

  • kirkon ja valtion suhteesta
  • kirkon järjestysmuodosta
  • kirkon hallinnosta.

Kirkkolain muutokset hyväksyy eduskunta kirkolliskokouksen ehdotuksesta.

Voimassa oleva kirkkolaki sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Voimaantuloa odottavat muutokset

Finlex-tietokantaan sisältyvät myös ne eduskunnan hyväksymät kirkkolain muutokset, jotka odottavat voimaantuloa. 

Uusi kirkkolaki

Kirkolliskokous on 16.5.2018 hyväksynyt uuden kirkkolain ja tehnyt valtioneuvostolle ehdotuksen uuden kirkkolain säätämiseksi. Lisää tietoa asiasta löytyy sivulta Kirkkolainsäädännön kodifiointi.

Päivitetty