Hyppää sisältöön

Kirkkojärjestys

Kirkkojärjestys sisältää säännökset

  • kirkon toiminnasta
  • hallinnon yksityiskohdista.

Kirkkojärjestyksen antaa kirkolliskokous. 

Voimassa oleva kirkkojärjestys sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Uusi kirkkojärjestys

Kirkkohallitus on antanut uudet kirkkolakia ja siihen liittyviä erillislakeja sekä kirkkojärjestystä koskevat esitykset kirkolliskokoukselle. Ne ovat parhaillaan kirkolliskokouksen lakivaliokunnan valmisteltavina. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantulon ajankohta on auki.

Päivitetty