Kirkkojärjestys

Kirkkojärjestys sisältää säännökset

  • kirkon toiminnasta
  • hallinnon yksityiskohdista.

Kirkkojärjestyksen antaa kirkolliskokous. 

Voimassa oleva kirkkojärjestys sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Voimaantuloa odottavat muutokset

Alla liitteenä kirkkojärjestys, joihin on sisällytetty kirkolliskokouksen päättämät kirkkojärjestyksen muutokset, jotka odottavat voimaantuloa.

Päivitetty