Hyppää sisältöön

Kirkkojärjestys

Kirkkojärjestys sisältää säännökset

  • kirkon toiminnasta
  • hallinnon yksityiskohdista.

Kirkkojärjestyksen antaa kirkolliskokous. 

Voimassa oleva kirkkojärjestys sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Uusi kirkkojärjestys

Kirkolliskokous on 16.5.2018 hyväksynyt uuden kirkkolain ja tehnyt valtioneuvostolle ehdotuksen uuden kirkkolain säätämiseksi. Päättäessään uudesta kirkkolaista kirkolliskokous päätti myös uudesta kirkkojärjestyksestä, joka tulee voimaan samasta ajankohdasta kuin uusi kirkkolaki. Samalla myös kirkon vaalijärjestys kumoutuu. Lisää tietoa asiasta löytyy sivulta Kirkkolainsäädännön kodifiointi.

 

Päivitetty