Piispat ja kenttäpiispa

arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja
Turun arkkihiippakunnan piispa, lakivaliokunta
Tampereen hiippakunnan piispa, perustevaliokunnan puheenjohtaja
Mikkelin hiippakunnan piispa, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet
Kuopion hiippakunnan piispa, perustevaliokunta
Lapuan hiippakunnan piispa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiesten puheenjohtaja
Espoon hiippakunnan piispa
kenttäpiispa, yleisvaliokunnan varapuheenjohtaja
Porvoon hiippakunnan piispa, hallintovaliokunta
Päivitetty