Piispat ja kenttäpiispa

arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja
Turun arkkihiippakunnan piispa, lakivaliokunta
Tampereen hiippakunnan piispa, perustevaliokunnan puheenjohtaja
Oulun hiippakunnan piispa, talousvaliokunta
Mikkelin hiippakunnan piispa, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet
Porvoon hiippakunnan piispa, hallintovaliokunta
Kuopion hiippakunnan piispa, yleisvaliokunnan puheenjohtaja
Lapuan hiippakunnan piispa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiesten puheenjohtaja
Espoon hiippakunta
kenttäpiispa, yleisvaliokunnan varapuheenjohtaja