Kaste

Lapsen syntymä on aikaa, jolloin ihminen herkistyy uusille asioille. Syntyy uusia kysymyksiä, toiveita ja pelkoja. Elämä ja koko olemassaolo määrittyy vanhemmuuden myötä uudestaan.

Kaste ja kummius -hanke tukee ja kokoaa prosesseja, joissa kasteteologiaa ja -toimitusta sanoitetaan nykyajan ihmisille merkityksellisellä kielellä.

Kasteen yhteydessä seurakunnat kohtaavat monenlaisia perheitä. Toisilla suhde seurakuntaan on perinteinen ja hengellinen, toisilla taas ohut ja jopa varauksellinen. Vanha hengellinen kieli ei tänä päivänä usein avaudu. Se saatetaan kokea myös vieraannuttuvana. Tarvitsemme uudet tavat sanoittaa ja ilmaista vanhat aarteemme.

Symbolit ovat uskon äidinkieltä. Norjan kirkon kastevideossa nostetaan esiin elämän mysteeriä, sukupolvien ketjua ja veden symboliikka: vesi on vauvaa suojaavana elementtinä jo kohdussa. Kasteen vesi antaa samanlaisen suojan elämään, sillä siihen kätkeytyy Jumalan siunaus.

Vuosina 2018─2020 Kaste ja kummius -hanke

  • kokoaa työryhmän, joka työstää kasteteologiaa nykyajan ihmiselle luontaisella kielellä sanoitettuna
  • järjestää aiheesta avoimia workshop-työskentelyjä
  • etsii malleja ja tuotoksia siitä, miten sanoittaa kasteen lahjaa nyky-Suomen eri konteksteista tuleville ihmisille mm. esitteissä, puheissa ja videoissa
  • kokoaa materiaalia seurakuntien hyödynnettäväksi
  • suunnittelee kasteeseeen liittyvän koko kirkon viestintäkampanjan (2019 tai 2020)
Päivitetty