Kirkko ja juutalaisuus

Scriptural reasoning -menetelmä

Scriptural reasoning on uskontojen välisessä dialogissa käytettävä menetelmä. Kyseessä on ryhmätyötapa, jossa kolmen uskonnon - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin - edustajat lukevat yhdessä kunkin pyhiä tekstejä. Yksi sessio on useimmiten jäsentynyt jonkin teeman ympärille ja jokaisella keskustelulla on yksi fasilitoija. Työskentely on selkeästi strukturoitua ja siinä pyritään tasaveroiseen vuoropuheluun.

Vaikka kunkin tekstin esittelee ensin kyseisen tekstin uskonnon edustaja, myös muiden uskontojen edustajat kutsutaan mukaan keskusteluun esittämään kysymyksiä ja ajatuksia. Tavoitteena ei välttämättä ole yhteisymmärrys, vaan erilaisten näkökulmien kunnioittava kuunteleminen.

Scriptural reasoning on Cambridgen yliopiston uskontodialogin koulutusohjelman kehittämä (Cambridge Inter-faith Programme, CIP). Menetelmän juuret juontavat 1990-luvun alkuun, ja nyt saman konseptin mukaista toimintaa on jo useissa eri maissa.

Kolmen uskonnon keskustelut Suomessa

Kolmen abrahamilaisen uskonnon - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin - kesken käydään säännöllistä vuoropuhelua.Tällaisiin yhteisiin keskusteluihin pyhien kirjoitusten teksteistä on kokoonnuttu jo muutaman vuoden ajan. Tapaamisissa käytetään tekstilähtöisen kuuntelevan keskustelun mallia (Scriptural Reasoning).

Raportti 1/2019 "Ilo, riemu ja juhliminen Kirjoituksissamme"

Raportti 2/2018 "Rukouksen paikka"   Rapport 2/2018 "Bönens plats"

Raportti 1/2018 "Juhlat"

Raportti 2/2017 "Rukous"  Rapport 2/2017 "Bön"

Raportti 1/2017 "Uskova yhteiskunnan jäsenenä"

Raportti 2/2016 "Viha/vihan tunne"

Raportti 1/2016 "Profetia/profeetallisuus"

Raportti 2/2015 "Rakkaus"

Raportti 1/2015 "Tulkinta ja traditio"

Raportti 2/2014 "Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä"

Raportti 1/2014 "Naapuri, lähimmäinen, muukalainen"   Rapport 1/2014 "Nästa, granne och främling"

Raportti 2/2013 "Jumalan armollisuus kolmessa monoteistisessa uskonnossa"

Raportti 1/2013 "Pyhäpäivä kolmessa monoteistisessa uskonnossa"

Raportti 2012 "Uhri kolmessa monoteistisessa uskonnossa"

Koulutus

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä järjestää erilaisia koulutuksia sekä tuottaa materiaalia ja julkaisuja. Ikkuna juutalaisuuteen -koulutus on kiertänyt kaikissa hiippakunnissa ja vuonna 2018 aloitettiin uusi kierros.

Uusia ikkunoita juutalaisuuteen -koulutus 18.11.2019 Turussa - ilmoittaudu mukaan!
 

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän matkaraportit

Jerusalem 2016

Lontoo 2012

Berliini 2010

Budapest 2008

Päivitetty