Hyppää sisältöön

Korona-aikaa koskevia ohjeita seurakuntatyönantajille

Tälle sivulle on koottu korona-aikaa koskevaa ohjeistusta seurakuntatyönantajien näkökulmasta. Mitä tässä ohjeistuksessa on sanottu seurakunnista työnantajana, koskee vastaavasti seurakuntayhtymiä, tuomiokapituleja ja Kirkkohallitusta. Työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijoita, ellei ohjeistuksesta toisin ilmene. Ohjeistus perustuu seurakuntatyötä koskevaan lainsäädäntöön ja Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022-2024 (KirVESTES) määräyksiin. Se täydentää Sakasti-intran Kriisit ja varautuminen -sivujen koronavirusaineistoa. KiT täydentää tarvittaessa ohjeistusta. 

Viestintä ja perehdyttäminen

Työpaikan turvallisuusasioista on viestittävä tehokkaasti. Lisäksi on huolehdittava työntekijöiden perehdyttämisestä ja turvallisuusosaamisesta.

Tilanteen kehittymistä on syytä seurata tarkoin, mieluiten päivittäin ja päivittää varautumisensa tasoa tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten mukaisesti.

Terveydellisestä viranomaisohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sen verkkosivuilta löytyy tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeet tartuntojen torjumiseksi.

Koronatilanteeseen liittyviä ohjeita työpaikoille ja työnantajille on koottu kattavasti Työterveyslaitoksen nettisivuille. Sivustolta löytyy työpaikkojen käyttöön myös viestintämateriaaleja, joita voi tulostaa ja kiinnittää esimerkiksi taukotilojen, aulojen, hissien ja kokoushuoneiden seinälle tai työpisteisiin.

Turvallisten ja terveellisten työolojen edistämiseen ohjeita on Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilla. Siellä on mm. perusohjeet työpaikan vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin

Kysymyksiä ja vastauksia työnantajien tueksi korona-aikana