Hyppää sisältöön

Koulutussuunnitelman laatimisprosessi 

Koulutussuunnitelma on suositeltavaa laatia osana normaalia toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia. Siten voidaan varmistaa, että suunnitelman lähtökohtana ovat seurakunnan työn sisältö ja tarpeet, ja että toimintaympäristön muutokset huomioidaan osaamisen kehittämisessä. Suunnitelmaa päivitetään vuoden aikana mahdollisesti esille nousseiden kehittämistarpeiden tai muutostilanteiden myötä. Jos seurakunta hyödyntää koulutuskorvausta, koulutussuunnitelman ja mahdollisten sitä koskevien muutosten tulee olla tehtynä ennen koulutusta.

Työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämisen tarpeet välittyvät suunnitteluprosessiin Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa jatkuvan yhteistoiminnan menettelyssä. Se voi olla välitöntä tai edustuksellista riippuen siitä, mistä prosessin vaiheesta on kysymys. Edustuksellista käsittelyä edellytetään ennen suunnitelman hyväksymistä. Siten myös seurataan suunnitelman toteutumista. Työnantajan on suunnitelmaa käsiteltäessä pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista.

Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut suunnitelman laatimista varten Koulutussuunnitelmalomakkeen ja esimiesten työtä varten Koulutussuunnitelman täytäntöönpanolomakkeen. Kun toteutunut koulutus tallennetaan Kipan palkanlaskentajärjestelmän, saadaan koko vuodelta raportoitua tiedot, joita tarvitaan koulutuskorvauksen hakemisessa. 

Suunnitelman toteuttamisessa tarvittavaa koulutusta voi etsiä mm. Kirkon henkilöstökoulutuskalenteria käyttäen. Se sisältää Kirkon koulutuskeskuksen ja muiden Kirkkohallituksen yksikköjen, hiippakuntien sekä muiden toteuttajien koulutuksia, tilauskoulutuksia ja verkostotapaamisia. Julkisen koulutusjärjestelmän täydennys- ja lisäkoulutukseen ja muuhun koulutustarjontaan voi tutustua opintopolku.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä -portaalissa.

On hyvä huomata, että suunnitelmaan ei kuitenkaan edellytetä kirjattavan toimenpiteitä koulutusten nimien ja ajankohtien tarkkuudella. Toimenpiteiden yleinen luonnehdinta riittää, esim. työelämätaitojen kehittäminen. Suunnitelma on työkalu, jonka avulla koulutuksia lähdetään nimien tarkkuudella etsimään. Koulutusten nimet ja ajankohdat tarvitaan vasta suunnitelmaa täytäntöön pantaessa.