Hyppää sisältöön

Pitäkää ihmiset töissä!

25.3.2020

Seurakunnista on tullut kysymyksiä Kirkon työmarkkinalaitokselle lomautuksista koronavirustilanteeseen liittyen. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että seurakunnissa tulisi nykyisessä tilanteessa pyrkiä lomautusten sijasta kaikin tavoin suuntaamaan koko henkilöstön työvoima tukemaan luovasti seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan selviytymistä nykyisen kriisitilanteen yli.

Jos lomautus kuitenkin osoittautuu seurakunnassa välttämättömäksi, Kirkon työmarkkinalaitos painottaa, että lomautusprosessia koskevia sääntöjä Kirkon yhteistoimintasopimuksessa (KirVESTES liite 10, luku 3), kirkkolaissa (KL 6:45 §) ja työsopimuslaissa (TSL 5:4 §) on noudatettava. Tämä koskee myös lomautusprosessin määräaikoja, eikä niihin ole kirkon osalta tulossa muutoksia. Määräaikojen noudattaminen tarkoittaa, että lomautus voi alkaa aikaisintaan runsaan kuukauden kuluttua siitä, kun henkilöstölle on annettu ilmoitus lomautusmenettelyn (tuta-menettelyn) käynnistämisestä.