Hyppää sisältöön

Kirkon pääsopijaosapuolet pohtivat yhdessä uutta työaikalakia

Eduskunta hyväksyi 13.3.2019 uuden työaikalain, joka tulee voimaan 1.1.2020. Kirkon virka- ja työehtosopimus on kuitenkin voimassa maaliskuun loppuun 2020, joten uudet työaikalain määräykset astuvat kirkon piirissä voimaan vasta huhtikuun alusta lukien 2020.

Tänään 8.4.2019 pidetyssä kirkon pääsopijaosapuolten pääryhmän kokouksessa sovittiin, että uuden lain tulkintaan liittyviä kysymyksiä ryhdytään käsittelemään yhteisessä uudessa työryhmässä, joka on edustavuudeltaan kattava. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 16.4.2019. Kokouksia sovittiin tässä vaiheessa keväälle yhteensä kolme.

 

Helsingissä, 8. päivänä huhtikuuta 2019

 

Kirkon työmarkkinalaitos

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Kirkon alan unioni r.y.

Kirkon alat ry