Hyppää sisältöön

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus tasa-arvosuunnitelmista

24.3.2023

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen tasa-arvosuunnitelmia koskien

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä suunnitelma ja päivittää se määräajoin, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Suunnitelma tehdään yhteistyössä työpaikan henkilöstön edustajien kanssa.

Ohjeistuksen laatiminen oli osa Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaa vuosille 2020 – 2023. Aiempi työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus asiasta oli vuodelta 2016.

 

Akava
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kirkon työmarkkinalaitos KiT
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
STTK
Valtion työmarkkinalaitos VTML