Hyppää sisältöön

KirVESTES 2020-2022 pähkinänkuoressa

 

 • Tarkempi selostus KiT:n yleiskirjeessä A4/2020
 • Sopimuskausi 1.4.2020-28.2.2022
 • Palkantarkistukset
  • 1.8.2020
   • Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorotus peruspalkkoihin 1,5 % (kokemuslisiä ei koroteta)
   • Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus 1,4 %
  • 1.5.2021
   • Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorotus peruspalkkoihin 1,9 % (kokemuslisiä ei koroteta)
   • Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus 1,6 %
   • Johdon palkkausjärjestelmässä mahdollisuus suunnata yleiskorotusta
 • Ns. Kiky-tunnit (24 tuntia vuodessa) poistuvat 1.1.2021
  • Työajallisilla täysi työaika 1.1.2021 lukien:
   • yleistyöajassa 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 39 minuuttia päivässä
   • toimistoajassa 36 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 15 minuuttia päivässä
  • Työajattomilla poistuu vuotuinen 24 tunnin lisätyövelvollisuus ja moduulityöajassa 12 lisämoduulia vuodessa
  • Yleistyöaikakokeilu pysyväksi järjestelmäksi
 • Työajattomat hengellisen työn viranhaltijat/työntekijät ja uusi työaikalaki
  • Työaikalaki koskee samalla lailla viranhaltijoita ja työntekijöitä. Siksi otettu käyttöön ilmaus ”työajaton hengellisen työn viranhaltija/työntekijä”.
  • Työajattomien viranhaltijoiden asema pysyy ennallaan
  • Työnantajien ei tarvitse uuden työaikalain vuoksi oma-aloitteisesti tarkastella näiden asemaa
  • Jos viranhaltija itse pyytää selvitystä työaika-autonomian toteutumisesta työssään, tällainen tarkastelu tehtävä. Tällöin on syytä ensin olla yhteydessä KiT:n toimistoon.
  • Työajattomilla edelleen 2 vapaapäivää viikossa ja määräykset niiden siirtomahdollisuuksista
  • Lisäksi sovittu 1.8.2020 alkaen
   • mahdollisuudesta lisävapaapäiviin 171 §:ssä tarkoitettuina arkipyhinä tehdystä työstä.
   • leirityöhyvityspäivä annetaan, jos leirin kesto on vähintään 1 vuorokausi 12 tuntia (aiemmin 2 vuorokautta 12 tuntia)
 • Tärkeimpiä muita tekstimuutoksia
  • Tilapäinen hoitovapaa koskemaan vammaisia lapsia ikärajasta riippumatta (63 §)
  • Työajattomien viranhaltijoiden/työntekijöiden lomaoikeuden syntymistä koskevaa 92 § 2 momenttia on täsmennetty
  • Vuosilomalain edellyttämiä ns. lisävapaapäiviä koskeva sopimusmääräys pitkään sairaana olleille on otettu 94 §:ään
  • Muista muutoksista ks. KiT:n yleiskirje A4/2020
 • Lisäksi tehty lukuisia mm. uudesta lainsäädännöstä johtuvia sisältöön vaikuttamattomia teknisiä muutoksia sopimusteksteihin