Kriget i Ukraina

Rauhankyyhky kädessä. Teksti Rauha eri kielillä.

Kriget i Ukraina inger oro och ångest, också i Finland. Lutherska kyrkan erbjuder tröst, hjälp och stöd till dem som behöver. Församlingarna erbjuder möjlighet till samtal och stillhet.

Förutom hjälp ansikte mot ansikte i kyrkan eller i församlingens lokaler är det också möjligt att få hjälp anonymt via Kyrkans samtalstjänst.

Webbsida på ukrainska

På kyrkans webbsidor på ukrainska finns information om vår kyrka för ukrainare i Finland. På sidan finns samlat information om vilka tjänster kyrkan kan erbjuda till dem som flytt kriget i Ukraina.  

Stöd och hjälp till Ukraina

Kyrkklockorna ringer till stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands invasion (Kyrklig tidningstjänst 17.2.2023)

Kyrkan förbereder sig för att ta emot ukrainska flyktingar (Kyrklig tidningstjänst 2.3.2022)

Effektivaste hjälpen till Ukraina sker via samarbete – Migrationsverket och hjälporganisationer har nyckelroll (Kyrklig tidningstjänst 10.3.2022)

Biskopsmötet beviljade 100000 euro i understöd till ukrainare och kyrkor i Ukraina – hjälpen går via Lutherska världsförbundet (Kyrklig tidningstjänst 14.3.2022)

Kyrkomötet beviljade en halv miljon euro för att stöda offren för kriget i Ukraina (Kyrklig tidningstjänst 5.5.2022)

Biskopar från tre kyrkor fördömer Rysslands anfallskrig och kallar till fredsbön (Kyrklig tidningstjänst 6.5.2022)

Kyrkklockorna ringer till stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands invasion (Kyrklig tidningstjänst 17.2.2023)

Donera för att hjälpa

Bäst hjälper du offren för kriget i Ukraina genom att donera pengar till olika hjälporganisationer. Kyrkans utlandshjälp, Finska missionssällskapet och de flesta kyrkliga missionsorganisationer samlar in medel för att stöda Ukraina och ser till att hjälpen når fram.

Hjälp utsatta

Många församlingar samlade i mars 2023 också in kollekter för att stöda Ukraina.

Ställningstaganden

Ärkebiskop Tapio Luoma: En fortsatt relation förutsätter att Rysslands ortodoxa kyrka inte stöder invasionen av Ukraina

I sin vädjan inför fastan 1.3.2022 konstaterade biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att Rysslands angrepp mot Ukraina är ett brott mot internationell rätt och en synd inför Gud.

Samtidigt vädjade de till Rysslands ortodoxa kyrka om att göra sitt yttersta för att avsluta kriget och få till stånd en rättvis fred. Ärkebiskop Tapio Luoma upprepade vädjan i ett brev som han samma dag skickade till Moskva och hela Rysslands patriark Kirill.

”Den fortsatta relationen mellan vår kyrka och Rysslands ortodoxa kyrka förutsätter att Rysslands ortodoxa kyrka inte stöder det olagliga angreppet”, säger ärkebiskop Luoma. ”Om detta villkor inte uppfylls kan kontakten mellan kyrkorna inte fortsätta”.

Enligt ärkebiskop Luoma är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland öppen för samarbete med alla aktörer som vill främja en rättvis fred i Ukraina.
Biskoparna: Ukrainarnas bedrövelse är vår (Kyrklig tidningstjänst 18.3.2022

Lutherska biskopar vädjar för fred och att hjälpa Ukraina (Kyrklig tidningstjänst 1.3.2022)

Ekumeniska rådet i Finland vädjar till ledare om fred och försoning (Kyrklig tidningstjänst 23.2.2022)

Tillbaka till toppen