Motverka ensamhet

Känner du dig ensam? Det är du inte ensam om. Känslor av ensamhet, isolering och utanförskap är något hälften av finländare upplever åtminstone ibland.

En man i gul jacka står ensam med ryggen vänd och tittar ut över ett träsk i höstfärger.

Det finns många olika faktorer som kan göra att de sociala kontakterna minskar: en ny livssituation, flytt eller sjukdom, en hektisk småbarnsvardag eller en relation som tar slut. Utanförskap kan bero på bristen på likasinnade, andra människor som delar och förstår dina erfarenheter.

Ensamhet och avsaknaden av stödande nätverk kan göra att vardagens utmaningar känns tyngre. Det går att motverka ensamheten.

I församlingen kan du hitta gemenskaper som passar dig

Församlingarna ordnar verksamhet och upprätthåller gemenskaper för olika åldersgrupper och livsskeden: klubbar för barn och föräldrar, projektörer, samlingar för daglediga, sorgegrupper, kamratstödsgrupper för människor med psykisk ohälsa med mera.

Sök på församlingarnas webbsidor eller följ med i sociala medier. Du kan också ta kontakt med församlingens kansli och höra dig för om vilken verksamhet som finns och vem som ansvarar för den.

Få eller bli en vän genom väntjänsten

Vill du ha en vän att umgås med? Eller är du vännen som kan besöka någon som bor ensam hemma, kanske hjälpa till med att gå till affären eller läkarbesök? Församlingarnas diakoniarbetare sköter väntjänsten som parar ihop vänner. Här kan du läsa mera om vänverksamhet i församlingen.

Också andra organisationer har väntjänst. I Helsingfors verkar HelsingforsMission och på många orter förmedlar Röda Korset vänner via den egna vänverksamheten.

Två unga kvinnor sitter och skrattar tillsammans.

Vill du att någon kommer hem till dig på besök?

Känns tröskeln att komma hemifrån hög? Du behöver ändå inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma hem till dig på besök. Ta kontakt med en diakoniarbetare eller präst, eller fråga på församlingens kansli så hjälper de dig vidare.

Du kan ringa till en präst eller diakoniarbetare också utanför arbetstid, de svarar om det är möjligt.

Besök på sjukhus och vårdinrättningar

Om du är på sjukhus eller någon annan vårdinrättning kan en församlingsanställd besöka dig där. På sjukhus finns det också sjukhuspräster som besöker de som är intagna. De församlingsanställda och sjukhusprästerna finns till för både patienter och anhöriga.

Besöket kan vara en pratstund. Det går att fira en andakt och be. En präst kan också ge nattvarden hemma eller på sjukhus.

Tillbaka till toppen