Bröllop

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra. Vid en kyrklig vigsel ber ni om Guds välsignelse för er gemensamma resa.

Två blir ett

Orgelmarschen ljuder över bänkraderna där släkt och vänner väntar med spänd iver. Brudparet står barfota på en havsstrand och vinden fladdrar i prästens skrud. En kyrkvigsel kan se ut på många olika sätt. Den här stunden handlar om er två och det löfte ni vill ge varandra. Er kärlek är värd att fira.

I den kristna kyrkan tror vi att Guds vilja uppfylls i kärleken, som bär i glädje och sorg. Det nygifta paret är inte ensamma på sin resa. Ni blir burna i tankar och böner, av familj och vänner som samlas för att fira er och önska er allt gott.

Att ordna kyrkbröllop

Vi önskar er mycket lycka inför er kommande bröllopsdag!

När ni gifter er kyrkligt är det en präst som viger er. Den kyrkliga vigseln är också en offentlig juridisk akt, på samma sätt som en borgerlig vigsel. Här har vi samlat de saker ni behöver ha koll på när bröllopsdagen närmar sig.

För att gifta er i kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskolan. Är bara en av er medlem är kyrklig vigsel också möjlig, ifall den andra tillhör någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands, till exempel den ortodoxa eller katolska kyrkan.

Om en av er är medlem men den andra inte hör till något kristet samfund är det inte möjligt för er att gifta er i kyrkan. Det gäller också om ingen av er hör till kyrkan. Då kan ni istället be om att ert äktenskap blir välsignat i kyrkan.

Det går lätt att bli medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland via vår nättjänst. Också konfirmandundervisningen går att ordna flexibelt.

Vigseln kan vara höjdpunkten på ett länge planerat bröllop eller en snabb sväng in via pastorskansliet på lunchpausen. Det vanligaste är att en kyrklig vigsel hålls i en kyrka eller ett kapell. Men en präst kan också viga er hemma på gräsmattan eller på bryggan vid sommarstugan, eller någon annan plats ni kommer överens om. Vill ni ha en liten och intim vigsel är prästen och två vittnen på plats allt som behövs.

Ifall ni har siktet inställt på en viss vigselkyrka lönar det sig att ta kontakt med församlingen på området och höra er för om hur de sköter bokningarna. Här finns församlingarnas kontaktuppgifter

Senast sju dagar före vigseln ska ni begära hindersprövning.

Hindersprövningen görs för att försäkra sig om att det inte finns lagliga hinder för att ni ska kunna gifta er. Hinder för äktenskap kan till exempel vara nära släktskap, ett tidigare äktenskap som ännu är i kraft eller att en person är minderårig.

Hindersprövning begär ni tillsammans. Antingen i kyrkans onlinetjänst, i den egna evangelisk-lutherska församlingen, eller via församlingens centralregister. Också Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan utföra hindersprövning, men där finns inte tillgång till de uppgifter om skriftskola som en kyrklig vigsel kräver.

Om en av er är utländsk medborgare ska ni räkna med att prövningen tar längre tid, ibland flera veckor.

I samband med hindersprövningen meddelar ni också vilket eller vilka efternamn ni tänker ha som gifta.

När hindersprövningen är gjord får ni ett intyg som är i kraft fyra månader. Under den tiden behöver vigseln äga rum, annars behövs en ny hindersprövning.

Intyget tar ni med när ni träffar prästen inför vigseln. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger pappret till församlingen efter vigseln. Uppgifterna förs in befolkningsregistret.

Gör hindersprövningen på nätet

När ni gifter er kan ni behålla de efternamn ni har eller ta ett gemensamt efternamn.

Det är också möjlighet att kombinera två efternamn. Mera information om efternamn och vilka möjligheter och begränsningar som finns ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Då ni väljer efternamn lönar det sig att tänka på att namnet också i vanliga fall blir efternamn för gemensamma barn.

Före vigseln brukar det höra till att ni träffar prästen som ska viga er. Under vigselsamtalet blir ni bekanta med prästen, går igenom det praktiska kring vigseln, talar om äktenskap och kärlek. Ni får tillsammans planera programmet för vigseln så att det känns rätt för er. Ni kan berätta om er själva och er relation och era tankar om framtiden – prästen vill gärna lära känna er och utforma ett vigseltal som känns personligt för just er.

Ta med intyget om hindersprövning när ni träffar prästen. Det är också bra om ni redan i det här skedet vet om två personer som kommer vara närvarande vid vigseln som vittnen.

Tillsammans med prästen kan ni också öva på vigseln – hur ni går, var ni står, vad ni ska säga. Andra som ska medverka vid vigseln kan vara med på övningen, till exempel bestman och brudtärnor.

Ni kan också stämma träff med kantorn och planera musiken som ska ingå i vigseln, eller komma överens om det per telefon eller på annat sätt.

Läs mer: Tips för att välja bröllopsmusik

För att vigseln ska vara juridiskt giltig behöver det finnas två vittnen på plats under hela vigselakten. Ett vittne ska vara åtminstone 15 år, de kan till exempel vara vänner, släktingar eller någon annan av era bröllopsgäster.

Brudpar växlar ringar.

Vigseln steg för steg

Vilka delar ingår i en vigsel? Vad behöver brudparet göra? Prästen leder allt som sker under vigseln och ni kan också tillsammans i förväg öva på hur det går till. Vid ett kyrkbröllop räcker en vigsel i medeltal tjugo minuter till en halvtimme. Den här tidslinjen beskriver hur vigseln kan se ut.

Inledning

Först börjar musiken spela. Församlingen stiger upp och vänder sig mot dörren för att se er, brudparet, komma in i kyrkan. Ni går fram till altaret och knäböjer kanske. Prästen inleder med några korta ord och en bön.

Textläsning & tal

Någon läser en bibeltext. ”Kärlekens lov” från Korinthierbrevet är en klassiker många väljer. Prästen håller sitt vigseltal. Ofta formulerar prästen sitt tal fritt och kan ta med sådana saker som ni lyfte fram under vigselsamtalet.

Frågor & ringar

Nu ställer prästen frågorna till brudparet som svarar sina ”ja” till varandra. Sedan frågar prästen efter ringarna. Ofta är det bestmannen som har asken i sin ficka. Prästen läser ringbönen och ger ringen eller ringarna åt brudparet som placerar dem på varandras vänstra ringfinger. Om ni vill kan ni båda ge ett ringlöfte innan ni sätter ringen på den andras finger. Ringlöften kan vara fritt formulerade eller följa de korta texter som finns färdigt skrivna i kyrkohandboken.

Äktenskapet stadfästs

Prästen stadfäster äktenskapet. De nygifta kanske gläder bröllopsgästerna med att dela en kyss. Makarna blir välsignade. Här kan man sjunga en psalm, eller så kanske någon blivit ombedd att framföra en sång eller annan musik.

Förbön

Församlingen ber för er. Det finns olika förböner att välja på, till exempel kan anhöriga och vänner läsa någon del av bönen.

Avslutning

Prästen uttalar Herrens välsignelse, gratulerar de nygifta och överräcker en vigselbibel som gåva från församlingen. Ni får sedan tillsammans gå ut genom kyrkporten medan avslutningsmusiken klingar och församlingen står.

En brudbukett ligger på kyrktrappan, i bakgrunden skymtar en vit klänning.

Välsignelse av äktenskap

Drömmer ni om ett kyrkbröllop men en av er är inte medlem i kyrkan? Hör ni till olika kristna samfund och vill ta del av vigseltraditionerna i dem båda?

Ifall ni gift er borgerligt eller i en annan kristen kyrka kan ert äktenskap välsignas kyrkligt. Välsignelsen kan ordnas i en kyrka eller på en annan plats som passar er.

Välsignelse av äktenskap påminner mycket om en kyrklig vigsel. Skillnaderna är att inga ringar växlas och att stadfästelsen saknas. Välsignelsestunden inleds med bön och bibelläsning, prästen håller sitt tal och ställer frågor till paret som liknar de som ingår i en vigsel. Makarna välsignas och får förbön. Musiken kan vara upplagd precis som under en vigsel.

Välsignelse av äktenskap kan förrättas av en finländsk evangelisk-luthersk präst var som helst i världen, eftersom det inte är fråga om en juridisk handling. Så det kan vara ett sätt att få till drömbröllopet under vajande palmer även om ni inte vill ordna allt som krävs för en vigsel utomlands.

Två unga män kysser varandra.

Bön för samkönat äktenskap

Ni kan ordna en bönestund för ert äktenskap tillsammans med en präst eller någon annan som jobbar i församlingen. Bönen kan hållas i en kyrka eller på en annan plats som är betydelsefull för er, den kan vara en privat stund eller så kan ni bjuda in era nära att fira med er.

För bön för äktenskap finns inget officiellt formulär. Bönen kan formuleras fritt eller så kan ni använda material ur kyrkans bönetradition. Prata med den som leder bönen om hur ni vill förverkliga den här stunden och vad som är viktig för er.

För mer information kan ni ta kontakt med er egen församling, eller direkt med en präst ni känner.

Annorlunda vigslar

Är den traditionella kyrkvigseln för mycket eller för lite för er smak? Här är några populära alternativ som en del väljer för sin vigsel.

Avskalad vigsel i samband med dop

Många brudpar tycker det är praktiskt att ordna med en liten avskalad vigsel, till exempel i samband med dop eller någon annan fest när den närmaste släkten och vännerna redan är samlade. Ibland kanske vigseln till och med får vara en glad överraskning för de närmaste.

En vigsel ställer inga krav på blommor, bröllopsmarscher eller brudklänning. Allt sådan är helt upp till er. Vigseln kan ordnas i kyrkan, i ert eget hem eller på någon annan plats som passar er. Vill ni ha en så enkel vigsel som möjligt är allt som behövs att prästen är med och det finns två minst 15-åriga personer som kan vara vittnen.

Ett par som står vända mot varandra i snön.

På vigselnatt kan ni skippa planeringsstressen

På många orter runt om i Finland ordnar församlingarna vigselnatt eller motsvarande evenemang. En präst eller flera präster viger då flera par under samma dag eller kväll. Tanken är att ni kan hoppa över bröllopsrumban, komma till kyrkan som ni är (med hindersprövningen gjord) och gå därifrån som äkta makar. Församlingen bjuder på kakan och kaffet.

Närbild på ett brudpars händer när de dansar med varandra.

Högtidligt med brudmässa

Vill ni njuta av stämningen och stillheten i kyrkan längre än den halvtimme en vanlig vigselakt räcker? Brudmässa är en gudstjänst som innehåller vigsel och nattvard. Brudmässan följer ett eget formulär. Den räcker ungefär en timme. Brudparet vigs och firar nattvard tillsammans med sina bröllopsgäster.

Minneslista för kyrkbröllop

Här är en lista med praktiska saker att komma ihåg när du hittat ditt livs kärlek och det är dags för er att börja planera bröllopet!

 • Hör ni båda till kyrkan?

  Kom ihåg att kyrklig vigsel förutsätter att ni gått skriftskolan. För en vuxen går konfirmandundervisningen att ordna flexibelt, till exempel via nätet.

 • Begär hindersprövning:

  ni kan göra det på nätet eller vid församlingens kansli (kom ihåg att ta med identitetsbevis!). I samband med hindersprövningen meddelar ni också vilka efternamn ni kommer ta som gifta.

 • Boka:

  vigsellokal, präst och kantor.

 • Gör:

  en gästlista och skicka ut inbjudningar.

 • Lysning:

  församlingen ber för ert kommande äktenskap i en gudstjänst. Ni och era närmaste är särskilt välkomna att delta.

 • Vigselsamtal med prästen.

  Ni planerar det praktiska kring vigseln och talar om äktenskap och kärlek.

 • Välj psalmer

  och övrig musik tillsammans med kantorn.

 • Vigselringen.

 • Minst två vittnen

  som är närvarande vid vigseln.

 • Ta det lugnt:

  det här går fint!

Vanliga frågor och svar om vigsel

Åtminstone en av de som ska vigas måste vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha fått konfirmandundervisning. Ifall bara den ena är medlem behöver den andra höra till någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands.

Ifall den andra inte hör till något kristet samfund är en kyrklig vigsel inte möjlig.

Ett äktenskap som ingåtts i en borgerlig vigsel kan välsignas i kyrkan, ifall ni så önskar. Läs mer om välsignelse av äktenskap

Det är möjligt ifall din blivande make hör till kyrkan. I så fall behöver du delta i konfirmandundervisning och bli medlem i kyrkan före vigseln. Konfirmation krävs inte. Som vuxen är det möjligt att genomföra skriftskolan självständigt. Ta kontakt med församlingen på ditt område eller en präst du känner!

Nej, det är inget krav.

I princip är det också möjligt att välsigna ett äktenskap även om ingendera maken hör till kyrkan. I så fall är det viktigt att föra ett samtal med prästen om vad välsignelsen betyder, för kyrkan och för paret.

Ifall den ena hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra är muslim är rekommendationen att inte begära välsignelse över äktenskapet.

Nej, det är inte möjligt. Den borgerliga vigseln bör förrättas någon annanstans än i kyrkan.

Din församlingstillhörighet bestäms av din stadigvarande adress. Du kan skriva in din adress i söktjänsten för att se vilka svensk- och finskspråkiga församlingar som verkar på området där du bor.

Nej, det behövs inte. Men kolla med församlingen hur bokningen av lokaler sköts hos dem. De mest populära vigselkyrkorna kan vara bokade lång tid i förväg.

När det gäller bokning och uthyrning av festlokaler lönar det sig att vara i direkt kontakt med församlingens kansli.

Ja. Det är vanligt med tvåspråkiga vigslar på svenska och finska. Det går också bra att använda andra språk som prästen klarar av.

En möjlighet är också att ordna tolkning för gäster som inte förstår språket. Tänk i så fall på hur tolkningen ordnas i kyrkan så att det inte stör de andra gästerna.

Det finns två olika versioner av frågorna som kan användas:

Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings/dessa vittnens närvaro frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru (man) och älska henne (honom) i nöd och lust?

eller

Inför Guds ansikte och i denna församlings/dessa vittnens närvaro frågar jag dig, NN, vill du ta NN till din äkta hustru (man) och visa henne (honom) trohet och kärlek i nöd och lust intill döden?

Den första versionen är vanligare. Traditionen är att präster först frågar brudgummen och sedan bruden.

Om vigseln är tvåspråkig ställer prästen frågorna på vars och ens eget språk. Svaret på svenska är ”ja”, på finska ”tahdon” och på engelska ”I do”.

Frågorna understryker att äktenskapet är ett offentligt förbund: inför Gud och församlingen förklarar ni att ni vill älska varandra.

Tidigare fanns också frågorna i en längre form. Den har ersatts av ringlöftet, de löften som brudparet om de vill kan läsa upp när de växlar ringar med varandra.

För det finns olika traditioner. Prästen kan berätta när ni ska knäböja och ni kan också öva på det i samband med vigselsamtalet.

Bruden kan använda slöja om hon själv önskar. Brudslöjans symboliska betydelse är en folklig tradition som varierat mellan olika orter. Idag är det mer ovanligt att bruden bär slöja.

Det praktiska med programmet under vigseln går säkert bra att ordna på det sättet, om ni redan hunnit diskutera med varandra hur ni vill ha det. Vigselsamtalet är ändå mer än de praktiska förberedelserna. Det kan vara värdefullt med ett förtroligt samtal om gemenskap, glädjeämnen och svårigheter. Rådgör med prästen om hur ni bäst ordnar vigselsamtalet.

Olika präster gör vigseln på lite olika sätt. En annan kyrka betyder också annorlunda praktiska lösningar. Och det förtroliga samtalet med prästen handlar förstås om det som gäller er båda just nu.

På den här sidan hittar ni det ni behöver veta för att ordna vigsel i ett annat land: Bröllop utomlands

Fixa pappersarbetet

Kyrkans onlinetjänster

Hindersprövning på nätet

Begär hindersprövning senaste sju dagar före vigseln. Ni gör det enkelt i vår webbtjänst!

Begär hindersprövning

Bli medlem i kyrkan

Inte medlem i kyrkan? Du kan skriva in dig via onlinetjänsten!

Blimedlemikyrkan.fi

Ordna bröllop utomlands

Om ni har planer på att gifta er utanför Finlands gränser finns en del praktiska saker att beakta. Här har vi samlat det ni behöver tänka på.

Vigsel utomlands
Tillbaka till toppen