Vänförsamlingar och vänstift

Vänförsamlingsverksamheten är ett intressant sätt att lära känna kristna i andra länder och kulturer. Alla församlingsmedlemmar är välkomna med i verksamheten, på det sätt som passar ens egen tid och resurser.

Människor står i ring och radar händerna på varandra.

I ett nötskal är vänförsamlingsverksamhet:

  • lokal samverkan som bygger på avtal mellan två eller flera församlingar
  • en viktig kanal för praktiskt partnerskap mellan lokalförsamlingar och den internationella växelverkan mellan kyrkorna
  • en betydande del av vår kyrkas internationella relationer
  • ett led i församlingarnas fostran till internationalism
  • en form av internationell diakoni.

Vänförsamlingsverksamheten bärs upp av vanliga församlingsmedlemmar och medarbetare och sker genom praktiska kontakter.

Största delen av Finlands lutherska församlingars vänförsamlingsavtal har gjorts upp med församlingar i de lutherska kyrkorna i Estland, Ingermanland och Ungern – men vänförsamlingar finns över hela världen. Bland vänförsamlingarna finns också anglikanska och ortodoxa församlingar.

Vänstift

Stiften i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har upprättat olika bilaterala vänskapsavtal. Tanken med de internationella kontakterna är att fördjupa vår förståelse för hur den kristna kyrkan, och i synnerhet lutherdomen, tar sig uttryck världen över. Via gemenskapen och de personliga kontakterna kan vi alla lära oss mer om livet i den globala kyrkan och tillsammans föra vidare de goda nyheterna om en kärleksfull Gud.

Vänstift finns i Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika och Mellanöstern. Den anglikansk-lutherska Borgågemenskapen har bidragit till att upprätta vänskapsband mellan stiften och till att utveckla det praktiska samarbetet.

Riksomfattande vänförsamlingsevenemang

De riksomfattande Vänförsamlingsdagarna ordnas ungefär vartannat år i olika stift. Dagarna riktar sig till alla som är aktiva i vänförsamlingsverksamheten, både församlingsmedlemmar, förtroendevalda och anställda. Arrangörer är Kyrkostyrelsen utrikesavdelning i samarbete med det stift som står i tur. Programmet planeras tillsammans med de lokala aktörerna.

Lista över vänförsamlingar och vänstift

Helsingfors stift: västra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, St Asaphs stift i Wales

Esbo stift: västra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, Edinburghs stift i Skotska episkopalkyrkan

Kuopio stift: Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet

Lappo stift: Evangeliska kyrkan i Mellantyskland, Härnösands stift i Sverige, Nidaros stift i Norge och Jimma-Bethels synod i Etiopien

S:t Michels stift: västra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern

Uleåborgs stift: östra stiftet, Victoriasjön, Tanzania

Åbo ärkestift: Lutherska kyrkan i El Salvador

Tammerfors stift: Delaware-Marylands stift i USA, östra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, Strängnäs stift i Sverige och Manchesters stift i Storbritannien

Tillbaka till toppen