Specialgrupper

Kyrkan är till för alla. Variationer i rörelseförmåga, syn, hörsel eller kognitiva funktioner ska inte vara hinder för att delta i församlingsverksamhet.

Församlingarna ordnar till exempel gudstjänster på teckenspråk eller lätt språk. Gudstjänster för personer med funktionsvariationer eller synskador tar hänsyn till människors olika behov. Till verksamheten hör också olika gruppsamlingar, läger och utflykter.

Omsorgsprästen arbetar till stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller funktionsvariationer och deras familjer och vårdpersonal. Läs mer om omsorgsarbetet

Dövprästen erbjuder gudstjänster, förrättningar och annan kyrklig service på finlandssvenskt teckenspråk. Läs mer om dövarbetet i kyrkan

Mer material på webben

Teckenspråk

Här hittar du material om kristen tro på finlandssvenskt teckenspråk.

Gå till webbsidan

Lättläst

Här hittar du material om kyrka och kristen tro på lättläst svenska.

Gå till webbsidan

Tillbaka till toppen