Ekonomiska problem

Församlingens diakoni har möjlighet att hjälpa till i ekonomiska nödsituationer. Om du har ekonomiska problem är det alltid bra att först kontakta kommunens socialbyrå eller skuldrådgivare.

När församlingens diakoniarbete ger ekonomiskt stöd handlar det oftast om att hjälpa någon ta sig ur en akut nödsituation eller tillfälliga svårigheter. Rådgivningen och samtalsstödet som diakonin erbjuder kan också vara mer långvarigt.

Du kan söka hjälp hos den församlingen där du bor. En diakoniarbetare i församlingen träffar dig och ni diskuterar din ekonomiska situation. Samtalet är konfidentiellt. Det lönar sig att boka tid i förväg. Ta med sådana papper som visar hur man har bedömt din situation på socialen eller Folkpensionsanstalten.

Diakonin hjälper människor utan att diskriminera och utan att fråga om kyrkotillhörighet eller åskådning.

Rådgivning vid ekonomiska problem

Har du större problem med ekonomin, till exempel stora skulder, kan du kontakta församlingens diakoniarbetare som lotsar dig vidare till andra som kan ge experthjälp. Diakoniarbetarna kan också hjälpa dig att fylla i blanketter och kontakta fordringsägare och socialen.

Mathjälp och gemensamma måltider

Många församlingar ordnar gemensamma måltider och kaffestunder som är öppna för alla. En del av dem är gratis, andra kan ha en liten eller frivillig avgift. De bidrar till att minska matsvinnet från affärer och restauranger och erbjuder möjlighet att dela en måltid, träffa nya människor och umgås.

Vissa församlingar ordnar också matutdelningsevenemang eller kan leverera matpaket hem. Från matbanken kan du få matvaror om du tillfälligt råkat i en svår situation.

Du hittar mer information om evenemang och matserveringar på församlingarnas webbplatser. En diakoniarbetare på din ort kan berätta om det finns en matbank eller annan matutdelning och hur du ska gå till väga om du behöver hjälp.

Mathjälp

Sök matutdelning, förmånliga måltider och andra tjänster nära dig.

Mathjälp.fi
Tillbaka till toppen