Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten evl.fi och har upprättats 02.10.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Textalternativ för bilder

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

En del av bilderna och bildlänkarna på webbplatsen saknar textmotsvarighet, eller så beskriver textalternativet inte bildens innehåll tillräckligt väl.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Dokument som inte är tillgängliga

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen finns dokument (t.ex. pdf-filer) som inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Brister i rubrikmarkeringar

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen förekommer brister i användningen av rubrikstilar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

Möjlig att uppfatta: Ologisk bläddringsordning

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

När någon navigerar på webbplatsen med hjälp av tangentbordet eller en annan kontroll än musen ska det aktiva objektet och dess markering flyttas framåt i så kallad normal läsordning. På delar av webbplatsen är ordningen när man rör sig med tangentbordsstyrning inte densamma som den uppfattas visuellt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.2 Meningsfull ordning

Möjlig att uppfatta: Otillräcklig kontrast

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen förekommer platser där kontrasten inte är tillräcklig, till exempel förekommer text på bilder där kraven på kontrast inte uppfylls.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimum)

Möjlig att uppfatta: Förändring av textstorlek

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Bildlänken till webbplatsens förstasida försvinner vid användning av färgtema med hög kontrast.

Bildlänken till förstasidan fungerar inte korrekt för alla användare som har installerat en större textstorlek i sin webbläsare eller försöker förstora texten på sidan i webbläsarens inställningar. Vid förstoring skalas enbart texten, inte länken till förstasidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.4 Förändring av textstorlek

Begriplig: Upprepad navigering på undersidor

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På en del sidor på webbplatsen visas samma navigeringslänkar två gånger: i huvudmenyn och i den sekundära menyn i vänsterspalten, som också innehåller huvudmenyns sidor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

3.2.3 Konsekvent navigering

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge respons via webblanketten

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Tillbaka till toppen