Gifta sig över samfundsgränserna

Hur fungerar det om en lutheran gifter sig med någon som är ortodox? Ekumeniska äktenskap är förstås möjliga och även ganska vanliga.

Närbild på brudpars händer som vilar på järnräcke.

Det är möjligt att gifta sig antingen i en kyrklig vigsel eller i en borgerlig vigsel. Om ni vill ha en kyrklig vigsel ska minst en av er vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ha deltagit i konfirmandundervisning. Dessutom behöver den andra tillhöra en kristen kyrka eller kristet samfund.

Bakgrunden till det här är den rekommendation om ekumeniska vigslar som Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) gav år 1996.

En grundläggande sak inför vigseln är att bekanta sig med den andra partnerns samfund och dess syn på äktenskapet. När ni planerar bröllop bör ni båda kontakta er egen lokala församling före ceremonin. Församling kan ge mer information om ekumeniska vigslar.

Läs mer: Vem kan gifta sig i kyrkan?

Tillbaka till toppen