Kyrkans egendom och övriga intäkter

Förutom kyrkoskatten finansieras kyrkans verksamhet med avkastning på egendomar, försäljningsintäkter och avgifter, kollekter och donationer.

Kyrkans ägor

Många församlingar äger såväl skogsmark som jordbruksmark. Begravningsplatserna är församlingens egendom. Intäkterna från skogsbruket utgjorde 1,7 procent av församlingarnas samtliga intäkter 2022.

Då allt fler församlingar har en pressad ekonomi har de på senare år sålt marker för att finansiera verksamheten. Det är församlingarna i östra och norra Finland som äger merparten av församlingarnas skogar.

Församlingarna äger sina kyrkor

Församlingarnas fastighetsägande består i huvudsak av kyrkor, kapell, församlingshem och lägergårdar. Allt som allt äger församlingarna tillsammans cirka 800 kyrkobyggnader. Församlingar äger också bostäder som ger hyresintäkter.

Församlingarnas ekonomiska statistik

kirkontilastot.fi

Vad är kollekt?

Kollekterna är frivilliga penninggåvor som samlas in vid gudstjänster och högmässor. Besökarna bestämmer själv hur mycket man vill ge. Kollekterna samlas in i så kallade kollekthåvar men mobilbetalning är också ett vanligt alternativ som erbjuds. Finländarna är flitiga donatorer. Kollekterna, insamlingar och gåvor inbringar sammanlagt omkring 11 miljoner euro per år.

Kollekten används ofta till församlingens eget arbete, till exempel ungdomsarbetet. Kollekt samlas också in till internationellt hjälparbete och mission.

Hur gör jag en testamentdonation?

En testamentdonation är ett fint sätt att hjälpa såväl här hemma i Finland som utomlands. Också privatpersoner stöder församlingarnas verksamhet via testamenten eller donationer. År 2022 uppgick donationerna till 1,9 miljoner euro. Numera minns många också välgörenhetsorganisationer i sina testamenten.

Tillbaka till toppen