Vänverksamhet i församlingen

Vill du ge av din tid och bli en vän till någon som är ensam? Som frivillig i kyrkans vänverksamhet kan du spela stor roll för en medmänniska.

En gammal människas hand vilar på en filt, en annan persons hand sträcker sig efter den.

Vänverksamhet har länge varit en viktig del av kyrkans hjälparbete. De frivilliga som är involverade i vänverksamheten träffar ensamma människor i alla åldrar hemma, på sjukhus eller till exempel i fängelser. Det går också att vara telefonvänner.

Kyrkan utbildar också frivilliga för att fungera som stödpersoner vid kris, i integrationen av invandrare, i Kyrkans samtalstjänst, vid brottsofferjouren eller i andra uppgifter som kräver särskilda färdigheter.

Ta reda på mer om vänverksamheten genom att ta kontakt med en församling nära dig.

Är du en god lyssnare?

Bli frivillig jourhavande vid Kyrkans samtalstjänst.

Samtalstjänst.fi
Tillbaka till toppen