Stöd för parrelationen

Ett parförhållande hör ofta till de viktigaste relationerna i en vuxens liv. Att älska och bli älskad är grundläggande mänskliga behov. I bästa fall får relationen med en partner vara en källa till kärlek och välbefinnande – en trygg plats att växa som individ, par och familj.

Ta hand om ditt förhållande

Att dela livet med en annan person är inte alltid lätt. I varje förhållande behöver partnerna klara av att lösa konflikter och bygga en gemensam vardag. Båda har ansvar för att vårda relationen. Det är viktigt att lära sig prata också om det som är svårt. Våra relationer förändras när vi förändras, i takt med åldern och livets olika skeden. Parförhållandet är aldrig färdigt, vi får alltid lära känna oss själva och vår partner på nytt.

Professionell samtalshjälp kan lösa problem och kriser i relationen

Många faktorer påverkar hur parförhållandet mår. Båda partnerna kommer in i relationen med sig sina egna livserfarenheter, sitt eget psykiska välmående eller illamående och sina sociala och känslomässiga färdigheter i bagaget. Förändringar i livssituation, hälsa, arbetsliv och barn för med sig nya utmaningar och frågor som påverkar relationen.

Tveka inte att söka hjälp för små eller stora bekymmer och problem i förhållandet. En utomstående professionell person kan ge nya perspektiv som behövs för att hjälpa er återupprätta god kommunikation och lösa problem.

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp för par- och familjerelationer och i livets krissituationer. Familjerådgivarna har specialutbildning för att hantera relations- och familjefrågor.

Kyrkans familjerådgivning

Utbildade experter som lyssnar och hjälper. Det finns 37 familjerådgivningscentraler runt om i Finland. Tjänsten är avgiftsfri.

Info och kontakt

Färdigheter som behövs i förhållandet

Hur vi fungerar i en relation bygger på erfarenheter och mönster från barndomen och tidigare relationer. Känslomässiga och sociala färdigheter är viktiga i alla relationer och vi kan öva på och utveckla dem.

Öva upp din relationskompetens

Ta del av tips och texter från experterna.

Relationsspegeln

Församlingen stöder familjerelationer

Utöver familjerådgivningen erbjuder också församlingarnas diakoniarbetare och präster kostnadsfritt samtalsstöd i livets olika skeden. Våga ta kontakt med församlingen på din ort när det är något som skaver. Du hittar kontaktuppgifter via församlingssökningen.

Församlingarna har ett brett utbud av verksamhet för familjer. Hit hör också kurser och samlingar med parrelationer eller föräldraskap som tema.

Kyrkans samtalstjänst har utbildade frivilliga som lyssnar, hjälper och erbjuder samtalsstöd via telefon, nät, chatt och brev.

Tillbaka till toppen