Prövning av hinder för äktenskap

Webbtjänsten är avsedd för par som vill begära prövning av hinder för äktenskap. Hindersprövning görs för att säkerställa att äktenskapet är juridiskt möjligt och att paret kan gifta sig.

Närbild på fötterna på ett brudpar som står på stentrappor.

Hindersprövning begär ni tillsammans. Ni som planerar en kyrklig vigsel kan göra hindersprövningen genom den evangelisk-lutherska kyrkans webbtjänst, genom att kontakta er hemförsamling eller församlingens regioncentralregister eller genom att fylla i och posta blanketten för begäran om hindersprövning.

För att använda webbtjänsten ska du vara minst 18 år och bosatt i Finland. Båda parterna ska ha nätbankskoder eller mobilcertifikat. Åtminstone den ena parten ska vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Begär hindersprövning

Du identifierar dig i webbtjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Då hämtas de flesta av uppgifterna som ska fyllas i direkt ur befolkningsregistret.

Gå till webbtjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan också utföra hindersprövningen, men där finns inte tillgång till de uppgifter om skriftskola som krävs för en kyrklig vigsel.

Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Om den ena parten är utländsk medborgare kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor.

I samband med hindersprövningen ska paret meddela vilket/vilka efternamn de tänkt ta som gifta. Läs mer om vilka regler som gäller för efternamn

Varför görs hindersprövning?

Med prövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig. Då ni begär hindersprövning skriver ni under en försäkran att det inte föreligger hinder för äktenskap.

Intyg över hindersprövningen

Efter hindersprövningen får ni ett intyg över att det inte finns några hinder för äktenskap. Intyget tar ni med till vigselsamtalet. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger intyget till församlingen efter vigseln. Uppgifterna förs in befolkningsregistret.

Intyget är i kraft i fyra månader och under den tiden kan vigseln ske. Om det gått mer än fyra månader så måste ni begära ett nytt intyg för er vigsel.

Vad är lysning?

Då ni begär hindersprövning blir ni tillfrågade om ni vill att prövningen och/eller vigseln ska offentliggöras i gudstjänsten i församlingen eller på församlingens webbplats. Traditionen där prästen i söndagens gudstjänst läser upp att paret tänkt ingå äktenskap kallas för lysning. Församlingen ber för paret som tillsammans med sina släktingar brukar delta i gudstjänsten. Lysningen är frivillig.

Ska ni ordna kyrkbröllop?

Vigselsamtal, bröllopstraditioner, tips och minneslista.

Allt om bröllop
Tillbaka till toppen