Familjefester och helgdagar

Kyrkan är närvarande i människors vardag och fest. Dop, konfirmation, vigslar och begravningar är förrättningar som församlingen tillhandahåller. De här stunderna är lika festliga och stämningsfulla, oavsett platsen eller hur många som deltar.

Helgdagarna ger året sin rytm. De bjuder till en paus från arbetet. Traditioner skapar gemenskap och förmedlar kulturarvet från generation till generation.

Livets fester

Församlingen är med i alla livets vändpunkter

Vare sig det handlar om att välkomna en ny familjemedlem, ett nytt steg i livet eller ett avsked, finns församlingen på din ort till för dig.

Ta kontakt
Tillbaka till toppen