Familjefester och helgdagar

Kyrkan är närvarande i människors vardag och fest. Dop, konfirmation, vigslar och begravningar är förrättningar som församlingen tillhandahåller. De här stunderna är lika festliga och stämningsfulla, oavsett platsen eller hur många som deltar.

Helgdagarna ger året sin rytm. De bjuder till en paus från arbetet. Traditioner skapar gemenskap och förmedlar kulturarvet från generation till generation.

Livets fester

Tillbaka till toppen