Inför döden

Det finns hopp också i mötet med döden. Du kan få hjälp inte bara av dina nära utan också från församlingen.

Vill du tala om tankar och känslor kring döden kan du vända dig till en präst eller en diakon. Församlingens anställda kan hjälpa med att ordna begravningen och andra praktiska saker.

Förberedelser inför din egen eller en närståendes död

Det är lättare för anhöriga att fatta beslut när de känner till den avlidnas vilja och önskemål.

Förberedelser inför döden

Andaktsstund eller sorgeandakt ger mod

En sjuk eller döende person och hens närstående kan fira en andaktsstund eller bönestund tillsammans. Då någon har dött kan man fira en sorgeandakt i patientens rum, sjukhusets kapell eller hemma. Andaktsstunden eller sorgeandakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd, en anställd vid sjukhuset eller någon som står nära den döende/döda.

Gud är nära i livet och i döden

Det viktigaste budskapet i den kristna tron är att livet inte slutar vid döden. Jesus uppståndelse gav oss människor hopp om ett liv efter döden. I den kristna tron är döden dörren till livet: både i livet och i döden kan vi med förtröstan lämna oss själva och våra nära i Guds händer.

Sorgegrupper ger stöd

Vi kan klara oss genom den smärta som orsakas av en nära persons död genom att dela den med andra. I många församlingar finns sorgegrupper. Det är en stödgrupp för den som förlorat en nära och den samlas flera gånger. Sorgegrupper ger kamratstöd och bygger på förtroende, eget ansvar och frivillighet. Du behöver inte vara medlem i kyrkan eller aktiv i församlingen för att delta.

För dig som sörjer

Vi reagerar alla olika i sorgen. Det finns inget rätt eller fel sätt. Här finns texter för dig som sörjer eller funderar på hur du kan vara närvarande för en sörjande vän.

Sorg

När en närstående avlider

En guide för de saker som behöver skötas när en närstående person dör.

suomi.fi
Tillbaka till toppen