Walk in-terapi för unga

Walk in-terapi är en kostnadsfri terapimottagning med låg tröskel för 16–29-åringar. Du kan komma till mottagningen utan tidsbeställning och vara anonym under besöket.

Walk in-terapi är samtalsstöd med lösningsfokuserad kortterapi som grund. Samtalet utgår från det ämne du vill tala om. Tillsammans med terapeuten ringar ni in och avgränsa ditt problem, hittar olika alternativ till lösningar och funderar på hur du kan använda dina styrkor.

Konceptet bygger på engångsbesök. Vid behov kan du komma på ett nytt besök. Du kan komma till mottagningen även om du har vårdkontakter på annat håll eller står i kö för terapi.

Kortterapi använder metoder som bygger på lösningsfokuserad psykologi. Terapeuterna vid Walk in-mottagningarna har en lämplig grundutbildning samt terapiutbildning (kortterapi eller psykoterapi). Också studerande som har avlagt minst 20 studiepoäng psykoterapi eller korttidsterapi kan joura.

Walk in terapi textlogo där L:et har formen av en sko.

Tjänsten erbjuds av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillsammans med samarbetspartner och frivilliga.

Walk in-terapi på 13 orter

Verksamheten koordineras av Lasten ja nuorten keskus. På deras webbplats hittar du information om mottagningsställen och tider och mer information om verksamheten (på finska).

Lasten ja nuorten keskus
Tillbaka till toppen