Kyrkan i världen

Vi lever i en värld som är färgstark och brokig, men också på många sätt trasig och lidande. Ansvaret vi har för våra medmänniskor hindras inte av landsgränser eller gränser mellan folkgrupper.

Fotocollage.
Vår globala värld ger oss många möjligheter att göra något för andra. Finlands evangelisk-lutherska kyrka gör mycket gott internationellt. (Foton Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Sjömanskyrka, WCC).

Kyrkans olika organisationer spenderar årligen över 80 miljoner euro för att tillgodose de grundläggande behoven för så många människor som möjligt. Det kan handla om att bidra till livsmedelsförsörjning, tillgång till vatten och sanitetsanläggningar, insatser för fred, arbete för läs- och skrivkunnighet och till och med skapandet av skriftspråk. Du kan vara en del av det här arbetet.

Globaliseringen påverkar oss alla

I dag är det lättare än någonsin för människor att röra sig i världen. Invandringen har bidragit till att kulturen i vårt eget land blivit mer mångskiftande. På samma sätt flyttar finländare till andra delar av världen för att söka arbete och studiemöjligheter.

Många finländare har hittat sin plats i en finländsk församling medan de rest och bott utomlands. De så kallade utlandsförsamlingarna är en öppen gemenskap där varje finländare, resenär och semesterfirare är välkommen. Kyrkans arbete bland utlandsfinländare har en lång historia. Det har byggts upp sedan 1929.

Kyrkans internationella arbete omfattar även stipendieprogram och resestipendier. Genom studieresor, oavsett om de är studie- eller arbetsrelaterade, blir du mer bekant med världens mångfald. Stipendieprogrammen kan öppna dörrar till en framtida internationell karriär.

Partnerskap och dialog

På samma sätt som många finländska kommuner har vänorter runt om i världen, knyter också församlingarna vänskapsband. Här blir kyrkans internationella samarbeten konkreta på gräsrotsnivå. Vänförsamlingsverksamheten och -relationerna förverkligas av vanliga församlingsmedlemmar och anställda i möten mellan människor.

I 150 år har Finlands lutherska kyrka delat med sig av Guds kärlek i ord och handling runt om i världen. Arbetet började i Afrika, i norra Namibia. I dag utförs det på alla kontinenter.

Tillsammans kan vi stärka civilsamhället

Som kyrka är vi en del av stora nätverk som påverkar miljontals människors liv varje dag. Vi jobbar sida vid sida som partner. Därför är det viktigt att hitta kopplingar över religiösa och kulturella gränser.

Dialog med andra kristna och människor som har en annan tro skapar förutsättningar för gemensamma insatser. Tillsammans kan vi ta itu med orsakerna till fattigdom och utslagning och stärka civilsamhället. I centrum av allt det här står tron att Gud har kallat oss att arbeta för att förändra världen.

En kvinna och man sitter och diskuterar bland andra människor i ett auditorium.
Finländarna Krista Tiainen och Matias Uusisilta på Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling 2018 då den samlades i Novi Sad i Serbien. Konferensen strävar efter att främja kyrkornas enhet, fred och mänskliga rättigheter i Europa. Foto: CEC
Tillbaka till toppen