Välsignelse inför skolstarten

Att börja skolan är ett viktigt steg i livet. Många församlingar ordnar en speciell stund i kyrkan för barn som börjar första klass och deras familjer. Välkomna till välsignelse inför skolstarten!

Under välsignelsetillfället samlas familjerna i kyrkan för att tillsammans med församlingen be Gud att ta hand om de nya skoleleverna. Välsignelse betyder att vi tillsammans ber Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt.

Bjud gärna in barnets faddrar till välsignelsen inför skolstarten. Det känns tryggt för barnet att veta att många människor bryr sig.

Följ med informationen från din församling för att få veta när ett välsignelsetillfälle ordnas på er ort. Alla barn är välkomna att bli välsignade!

Välsignelse talar om att Gud bryr sig. En välsignelse är en önskan om att den andra ska få allt hen behöver i livet. Varje kristen kan välsigna en annan, för vi samarbetar alla med Gud.

Under välsignelsen inför skolstarten sjunger vi barnsånger, ber böner och lyssnar till ett kort tal. Höjdpunkten är själva välsignelsen vid altaret. Då lägger en anställd i församlingen sina händer på varje barns huvud och uttalar välsignelsen. Ofta får också barnets faddrar eller andra nära vuxna vara med om och välsigna barnet. Efter stunden i kyrkan bjuder församlingen ibland på något gott.

Skolan inleder ett nytt skede i barnets och familjens liv. Församlingen vill vara en del av det. Under skoltiden blir barnets värld större och det finns mycket nytt att lära sig. Då världen öppnar sig och barnet kommer i kontakt med nytt behöver hen också beskydd.

Välsignelsen inför skolstarten är samtidigt en början på samarbetet mellan församlingen och skolan.

Vill du sjunga sången Trygg i din famn? Här hittar du noter (pdf) och text (pdf) till sången.

Fadderskapet är en gåva

fadder.fi

Bjud med faddrarna

Printa ut och färglägg en trevlig inbjudan.

Inbjudan (pdf)
Tillbaka till toppen