Hjälp i hemlandet

Du kan hjälpa människor här hemma i Finland på många olika sätt.

På den här sidan får du mer information om hur hjälpen når fram via de lokala församlingarna, kyrkans diakonifond och Kotimaanapu. Här finns dessutom länkar till olika organisationer som hjälper både i Finland och utomlands.

Människor packar påsar med torrvaror i kartong.

Kotimaanapu hjälper mångsidigt och konkret människor runt om i Finland oberoende av ursprung, religion eller politisk övertygelse.

Genom att donera pengar hjälper du en människa att få det de behöver just nu. Medel från lokala insamlingar kan köpa vinterskor till ett barn, en tvättmaskin till en ensamstående förälder eller stöda ungdomarnas fritidsaktiviteter i en låginkomstfamilj. Det lokala hjälparbete som möjliggörs med hjälp av penningdonationer till Kotimaanapu utförs via församlingarnas diakoniarbete.

Donationerna till Kotimaanapus nödhjälpsinsamling kan användas för att hjälpa offer för kriser och katastrofer, för att hjälpa mindre bemedlade med ekonomisk hjälp, varor eller mat eller för andra nödvändiga åtgärder som förbättrar livskvaliteten för dem som har det svårt.

Kotimaanapu har ett nära samarbete med nätverket Vapaaehtoistyö.fi där du kan anmäla dig till olika frivilliguppdrag.

Du kan hjälpa människor i Finland som har det svårt genom att donera till Kyrkans diakonifond. Din donation når oavkortat fram till behövande via de lokala församlingarna.

Kyrkans diakonifond:

  • Kontonummer: DABAFIHH, FI15 8000 1100 0602 28
  • Insamlingstillstånd: RA/2020/136

Hjälpen når fram. I Finland lever ungefär en miljon människor på eller under fattigdomsgränsen. Vardagen för familjer och ensamstående försvåras av stigande levnadskostnader till följd av kriget i Ukraina och svallvågorna efter coronapandemin.

Inte bara pengar utan också möten. Utöver det ekonomiska stödet från Kyrkans diakonifond blir den hjälpbehövande personligt bemött av en annan människa. Församlingens diakoniarbetare kan också ge ekonomisk rådgivning. Den främsta orsaken till ekonomiska svårigheter är sjukdom. Det är viktigt med stödinsatser som ser till helheten.

Många församlingar tar emot donationer av varor och förmedlar dem till behövande. Det som skänks ska vara helt och rent. Några församlingar driver också egna loppis därifrån inkomsterna går till församlingens diakoniarbete. Församlingens diakoniarbetare kan kanske också tipsa om andra bra sätt att dela med dig av det goda.

Tillbaka till toppen