Scouting

Scouting kan vara en del av församlingens barn- och ungdomsarbete, men erbjuder också verksamhet för alla åldrar.

Kyrkan och scouterna har samarbetat lika länge som scoutrörelsen funnits i Finland. Lokala församlingar och scoutkårer jobbar tillsammans på olika sätt.

Hitta en scoutkår nära dig via din egen församlings webbsidor eller kårsökningen på scout.fi.

Närbild på persons kängor som står på en mossig stock i skogen.

Scouternas veckoträffar utgår från scoutprogrammet som är åldersanpassat för att utveckla färdigheter inom vildmarks- och friluftsliv, medborgarkunskaper, ledarskap, social kompetens och kreativt tänkande. Scouterna övar också upp praktiska färdigheter och lär sig om till exempel andlighet och naturskydd.

En viktig del av verksamheten äger rum utomhus, i form av hajker, läger, tävlingar och vandringar, och naturligtvis segling för sjöscouterna.

Scoutprogrammet har utvecklats för 7–22-åringar men det går att bli scout också som vuxen. Vuxnas roll är att möjliggöra scoutingen för barn och ungdomar genom att delta på olika sätt. Du kan lära dig nya färdigheter oberoende ålder.

Så här uttrycks principerna för religions- och åskådningsfostran inom scoutingen i grundstadgan för Finlands Scouter:

“Till scoutrörelsen hör ett sökande efter en egen tro eller annan åskådning och en positiv hållning till andlighet. Med begreppet åskådning avses en persons religiösa eller icke-religiösa världsåskådning.”

Församlingarnas scoutarbete bygger på den här gemensamma värdegrunden och på samarbetsavtalet med Finlands Scouter.

Scout.fi

Läs mer om verksamheten på scouternas egna webbplats.

scout.fi
Tillbaka till toppen