Hitta motvikter till vardagshetsen

Känns det som att vardagen rusar på utan att du riktigt hinner med? Stress, speciellt om den pågår under lång tid, påverkar vårt psykiska välmående. Tunga perioder i livet är påfrestande både för kroppen och psyket.

Kvinna sitter ute i skogen med termos i handen och blundar mot höstsolen.

Motverka och förebygg stress genom att hitta stunder fria från prestationskrav. Öva på att vara barmhärtig mot dig själv, ta tid att vila, koppla av och röra på dig.

Här är några exempel och tips på aktiviteter och sammanhang som kanske passar dig som söker en motvikt till stressen i vardagen.

Retreat

Retreat handlar om att dra sig tillbaka, att komma bort från vardagen och få tid för reflektion. Retreaten är en möjlighet att hinna ifatt sig själv, vila ut, lyssna till sina tankar och fördjupa sin gudsrelation.

Organiserade retreater är ofta tre till fyra dagar långa och hålls på någon avskild plats. Dagsprogrammet kan bestå av stillhet, bön, gemensamma måltider, andakter. Största delen av tiden tillbringar deltagarna i tystnad. Det finns också möjlighet att prata med en präst eller retreatledare om sådant som kommer upp till ytan när du stannar upp.

Traditionen med retreater är gammal. Den tar inspiration från den tidiga kristna kyrkans andakts- och klosterliv där människor valde att avstå från det oväsentliga för att fokusera på bön, bibelläsning och gudstjänstfirande.

Pilgrimsvandring

Rör på fötterna tills tankarna tystnar. Pilgrimsvandringar är en uråldrig tradition som lever och förnyas. Den kombinerar naturupplevelser och kulturhistoria med rörelse och avskildhet från vardagen.

Genom tiderna har människor färdats till heliga platser. Resan är lika viktig som målet – och vad de betyder är det vandraren själv som avgör. Någon vill besöka historiska kyrkor, någon vill utmana sin fysiska förmåga.

Du kan pilgrimsvandra för dig själv eller delta i en organiserad vandring. I olika delar av Finland finns utmärkta pilgrimsleder och mål, rutterna kan variera mellan några kilometer och flera hundra. Pilgrimsvandringen behöver inte vara en bokstavlig vandring, du kan också cykla, paddla eller åka bil.

Läs mer om pilgrimsvandring i Finland

Meditation och yoga

Olika former av meditation och yoga är populära sätt att hitta stillhet och balans i vardagen. Kroppsövningar och fokus på andning kan påverka både kroppen och det psykiska välmåendet. De kan också göras på kristen grund.

Meditation kan vara en form av bön utan tankar eller ord. Den kan hjälpa till att slappna av, att vara närvarande i stunden.

Lyssna på korta ledda meditationer på temat Förundran och Hopp.

Det finns även former av yoga där den andlighet som ingår i övningarna är uttalat kristen. De kan till exempel involvera bibelverser eller böner.

En grupp människor gör avslappnande yoga.

Gudstjänsten

Den återkommer varje söndag, en gåva och möjlighet att en stund bli stilla tillsammans med andra. Det finns en anledning till att kyrkan håller fast vid söndagen som vilodag. Det är en inbjudan till dig: låt söndagen få vara en dag för återhämtning, inte bara en dag för att klara av alla sysslor som inte blev gjorda under veckan.

Ibland ordnas också specialgudstjänster, till exempel mässor inspirerade av den ekumeniska Taizé-kommuniteten med sin kännspaka, meditativa sångtradition.

Tillbaka till toppen