Mediekalender

18.4 Kyrkans arbetsmarknadsverks jubileumsseminarium, online

Kyrkans arbetsmarknadsverk firar 50 år och ordnar ett festseminarium som medierna är välkomna att följa över nätet på torsdag 18 april klockan 14–16. Det går att följa med en direktströmning från seminariet på Youtube.

Seminariet öppnas av ordföranden för delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk Tapio Tähtinen. Statsmaktens hälsning framförs av arbetsminister Arto Satonen. Ärkebiskop Tapio Luoma och riksförlikningsman Anu Sajavaara gör inlägg vid seminariet. Professor Jaana Hallamaa håller festföredrag.

Tähtinen betonar vikten av dialog medan chefen för kyrkans arbetsmarknadverk, arbetsmarknadsdirektör Anna Kaarina Piepponen understryker betydelsen av att bygga förtroende i förhandlingsverksamheten. Båda menar att det är speciellt viktigt att kyrkans arbetsgivarorganisation stärker sämjan i en tid då polariseringen ökat i samhället.

Kyrkans arbetsmarknadsverk är en myndighet som sköter den evangelisk-lutherska kyrkans intressebevakning som arbetsgivare i arbetsmarknadsfrågor. Arbetsmarknadsverket har som uppgift att på evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheters vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavarna och arbetstagarna.

Mera information:
arbetsmarknadschef Anna Kaarina Piepponen, Kyrkans arbetsmarknadsverk, annakaarina.piepponen@evl.fi, tfn 040 688 1472

20.4 Välgörenhetsauktionen Buda för det goda, Borgå

Borgå evangelisk-lutherska församlingar och Borgå stad ordnar en välgörenhetsauktion där de säljer gamla överblivna möbler på auktion och loppis på lördag 20 april klockan 12–18 i Konstfabriken (Västra Alexandersgatan 1) i Borgå.

Till försäljning finns bland annat kyrkbänkar och skolpulpeter men också en del designmöbler och några konstverk. Intäkterna från försäljningen går till Ukraina.

Läs mer om välgörenhetsauktionen på Borgå svenska domkyrkoförsamlings webbplats.

Mera information: 
Krista Eloneva, fastighets- och anskaffningschef, Borgå kyrkliga samfällighet, tfn 040 488 9009 
Katarina Broas, evenemangschef, Borgå stad, tfn 040 489 18 99 
Simon Lampenius, kommunikationschef, Borgå kyrkliga samfällighet, tfn 0400 56 67 35 

29.4 Kyrkans EU-valdebatt, Helsingfors

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har bjudit in representanter för riksdagspartierna till en EU-valdebatt på måndag 29 april klockan 10–11 i Tempelplatsens kyrka (Luthergatan 3) i Helsingfors. Vid debatten som också går att följa via kyrkans Youtubekanal diskuterar deltagarna vilken betydelse det europeiska samarbetet har för Finland.

I debatten deltar bland andra Henna Virkkunen (Samlingspartiet), Eero Heinäluoma (SDP) och Ville Niinistö (Gröna) som alla ställer upp för omval till Europaparlamentet, och Li Andersson (Vänsterförbundet), Eva Biaudet (SFP) och Mika Lintilä (Centern) som ställer upp för första gången. Övriga partiers representanter är ännu öppna.  Debatten leds av ärkebiskop Tapio Luoma och studerande Nella Salminen.

Till de frågor som lyfts på valdebatten hör bland annat värderingar att bygga framtidens samhälle på, hur vi kan stärka ungas välmående, delaktighet och påverkningsmöjligheter såväl i Finland som i Europa och hur krig påverkar målen att bygga en mera hållbar, rättvis och solidarisk värld.

Välkommen till valdebatten i Tempelplatsens kyrka eller följ debatten över nätet! Evenemanget är gratis.

Länken till strömningen av valdebatten öppnar lite innan evenemanget börjar.

Läs mer om debatten och kyrkans mål i EU-valet.

Mera information:
Simo Lemmetyinen, specialmedarbetare för chefen för Helsingfors kyrkliga samfällighet, tfn 09 2340 4331, simo.lemmetyinen@evl.fi
Elina Hellqvist, kanslichefens specialmedarbetare, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi

13–17.5 Kyrkomöte, Åbo

Det nya kyrkomötet samlas till mandatperiodens första session på Turun kristillinen opisto (Ringbrynjegatan 7) i Åbo 13–17 maj. Journalister är välkomna att följa med kyrkomötets arbete på plats. På kyrkomötets webbplats publiceras i maj aktuella dokument om kyrkomötet, till exempel förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas och det går också att följa med strömningen via kyrkomötets webbplats. Inspelningarna sparas så att man också kan se på dem senare.

Webbsidorna om kyrkomötesvalet finns kvar på nätet till slutet av året. Där kan man bekanta sig med de olika stiftens invalda ombud. I valets kandidatgalleri finns presentationer på de invalda ombuden som de själva fyllt i inför valet.

Förutom via kyrkomötets webbplats går det att följa kyrkomötet via kyrkans konton på X med hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information:
Följ kyrkomötet sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)

17–18.5 Kyrkan på stafettkarnevalen, Helsingfors

Också i år är evangelisk-lutherska kyrkan med i tältbyn på Stafettkarnevalen som ordnas 17–18 maj på Olympiastadion i Helsingfors.

I kyrkans tält finns olika aktiviteter för barn och unga, de kan bland annat spela olika spel och träffa trygga vuxna. På plats i tältet finns barn- och ungdomsarbetsledare från församlingar i Borgå stift och anställda vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Mera information: sakkunnig i skolsamarbete Helena Salenius, Kyrkostyrelsen, helena.salenius@evl.fi, tfn 050 434 3192

17–19.5 Stadsfestivalen Kyrkans fest, Tammerfors

Stadsfestivalen Kirkon juhlat – Kyrkans fest ordnas i Tammerfors 17–19 maj och vänder sig till hela familjen. Festivalen samlar en kör bestående av tusentals sångare till Centraltorget i Tammerfors och bjuder på aktuella samtal, kultur och dialog mellan tankar, tro och livsåskådningar under veckoslutet. Festivalens program (webbsidan på finska) har också svenska och tvåspråkiga programpunkter.

Den bärande tanken för programmet är att stärka framtidshoppet och temat är Toivon voimalla (ung. Hoppets kraft). De svenska och tvåspråkiga programpunkterna ordnas i huvudsak på lördag och söndag. Bland dem kan nämnas ett panelsamtal om hopp i klimatkrisens och krigets tidevarv med chefen för svensk service vid Finska Missionssällskapet Marika Björkgren Thylin, ungdomsarbetsledare Putte Frisk och verksamhetskoordinator vid Församlingsförbundet Ina Laakso där direktor Sixten Ekstrand är moderator, och en tvåspråkig konsert med Amigo ChoralMaria Ylipää, Jukka Leppilampi och Tove Wingren-Leppilampi.

Kyrkans fest 2024 ordnas av Kyrkostyrelsen, Kirkkopalvelut – Kyrktjänst, Finlands kantor-organistförbund, Finlands Kyrkomusikförbund, Finska Missionssällskapet och Tammerfors kyrkliga samfällighet.

Mera information:
om svenskt och tvåspråkigt program: direktor Sixten Ekstrand, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen, tfn 040 142 6674, sixten.ekstrand@evl.fi

30.5 Stiftsfullmäktige i Borgå stift, Borgå

Borgå stifts nyvalda stiftsfullmäktige håller sitt konstituerande sammanträde på domkapitelshuset i Borgå (Gymnasiegränd 2) torsdag 30 maj klockan 10.

Stiftsfullmäktige består av 21 medlemmar, 14 lekmän och sju präster. Information om invalda för perioden 2024–2028 och stiftsfullmäktiges uppgifter och arbete finns på stiftets webbsidor.

Mera information:
notarie Linus Stråhlman, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi

Tillbaka till toppen