Mediekalender

24.2 Evenemanget Ett ljus för Ukraina, Helsingfors

För två år sedan, 24 februari, inledde Ryssland ett anfallskrig på bred front mot Ukraina. Sedan dess har Ukraina och ukrainarna inte bara kämpat för sitt land utan också för Europas frihet. Trots kriget och förstörelsen får vi inte låta hoppet och ljuset slockna. Vi glömmer inte Ukraina.

Helsingfors kyrkliga samfällighet ordnar på lördag 24.2 evenemanget Ett ljus för Ukraina vid Helsingfors domkyrka. Under evenemanget ringer Helsingfors domkyrkas klockor till en minuts tystnad klockan 17. De som befinner sig i huvudstaden kan lägga ner ett gravljus på domkyrkans trappa klockan 15–20.

Delta via sociala medier
Det går att delta i evenemanget genom att dela en bild av ett ljus eller en emoji på sociala medier. Evenemanget hashtaggar är #WeMustNOTForget och #WeStandWithUkraine.

Läs mer på Helsingfors kyrkliga samfällighets webbplats

Också i Borgå uppmärksammar man årsdagen av kriget med Ljus för Ukraina då Ukrainska Föreningen i Östnyland inbjuder till en ceremoni där man minns offren för kriget. Evenemanget ordnas klockan 17 på Näsebackens begravningsplats och då ringer kyrkklockorna för Ukraina.
Läs mer på Borgå svenska församlings webbsida

I Sibbo ringer församlingen i kyrkklockorna klockan 17 och man samlas vid Ljusets kapell och Söderkulla kyrka för att tända ljus för Ukraina.
Läs mer på Sibbo svenska församlings Facebooksida

Karis-Pojo svenska församling ordnar bönestund med ljuständning för Ukraina tillsammans med den finska församlingen på lördag 24 februari klockan 13 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Läs mer på församlingens webbsida

Ekenäs svenska församling ordnar en fredsandakt för Ukraina på lördag 24 februari klockan 17.30. Andakten i Ekenäs kyrka inleds med klockringning och en tyst minut.
Läs mer på församlingens webbsida

5.3 Seminariet 500 år sedan Västerås Recess – hur kan en reformation se ut i vår tid, Esbo

Ett seminarium där man frågar sig hur reformationen kan se ut idag, 500 år efter att Sverige gick från att vara katolskt till protestantiskt, ordnas tisdag 5 mars klockan 13–17 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo (Hanaholmsstranden 5).

Som talare medverkar ärkebiskop Tapio Luoma, kyrkosekreterare Cristina Grenholm från Svenska kyrkan, biskop emeritus Lennart Koskinen, universitetspräst Leena Huovinen, biskop Kaisamari Hintikka, prästen och Lutherkännaren Peter Strömmer, professor Susanne Wigorts Yngvesson, Stockholm och professor emeritus Sixten Korkman.

Seminariet vill inspirera till en framåtblickande svensk-finländsk granskning av reformationens betydelse för våra samhällen och väcka frågor kring hur det är möjligt att överbrygga existerande klyftor och undvika eventuella nya mellan kyrka, stat och individ.

Frågor som diskuteras på seminariet är hur idealen avspeglas i dagens samhälle och hur skulle en reformation se ut idag? Vad hos Luther och i den lutherska traditionen är värt att fira och vad behöver vi göra sig av med? Vilka frågor är idag viktiga och centrala om vi vill förändra och bidra till en fortgående förnyelse av kyrka och samhälle i samklang?

Arrangörer är Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland och Rikssvenska Olaus Petri församlingen.

På Hanaholmens webbplats finns programmet i sin helhet och anmälningslänk (anmälan senast 26.2).

En sju veckor lång resa mot påsken med fastekalender och ekofasta

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fortsätter även i år inspirera finländare att ta del av påskfastans tradition och uppmuntrar till måttfullhet och ansvarstagande via den nationella ekofastekampanjen. I år är Ekofastan integrerad i kyrkans fastekalender som är en sju veckor lång kalender som stöder andlighet och eftertanke under fastetiden.

Fastetiden fram till påsk inleds i år på onsdag 14 februari. Fastekalenderns dagliga texter uppmuntrar till bön, reflektion och handling – med Ekofastans teman invävda som en röd tråd. Fastekalenderns första lucka öppnar på fastlagstisdag 13 februari.

Temat för Ekofastan 2024 är Vardagshandlingar och framtidshopp. Samarbetspartner i kampanjen är Finska Missionssällskapet och Finlands Svenska Scouter.

Kampanjen syns främst i sociala medier där den kan följas på hashtaggarna #fastekalender och #ekofasta.

Mera information:
om fastetiden: ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, lucas.snellman@evl.fi
om fastekalendern och ekofastan: sakkunnig i webbkommunikation Emelie Wikblad, emelie.wikblad@evl.fi

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar inleddes på söndag 4 februari 2024. Årets insamling hjälper unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras i Finland och ute i världen.

Förgrundsfigur för insamlingen Gemensamt Ansvar 2024 är biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka. Biskop Hintikka betonar de vuxnas ansvar för att minska de ungas ensamhet och marginalisering. Hon menar att det är viktigt att förhindra att mobbning och utfrysning blir vanligare bland unga, och att identifiera situationer där en ung människa blir utanför. Läs mer

Församlingarna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, HelsingforsMission och Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Mera information:
Liisa Toivonen, Kirkkopalvelut, liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi
Gemensamt Ansvar

Fastekalendern finns på adressen evl.fi/fastekalender. Artiklar och innehåll publiceras under fastan på webbplatsen ekofasta.fi.

Tillbaka till toppen