Mediekalender

Julinsamlingar

Inför julen samlar många församlingar och kyrkliga samfälligheter in julgåvor till dem som själva inte har möjlighet att köpa. Hurdana gåvor man förmedlar kan variera mellan församlingarna.
församlingarnas webbsidor kan man se om ens egen församling ordnar någon form av julinsamling.

Till exempel delar Vasa svenska församlings diakoni ut julkassar till behövande. Man kan donera torrvaror, hygienartiklar och stickade sockor i herrstorlek vid fyra olika insamlingstillfällen 28.11-5.12. Ett av insamlingstillfällena är i samband med församlingens adventsgudstjänst söndag 3 december.
Läs mer diakonins julkassar på Vasa svenska församlings webbsida.

Också i Jakobstad samlar församlingens diakoni in julgåvor som förmedlas till barn, ungdomar och familjer där behoven är stora. Insamlingen pågår 29.11-3.12. Läs mer om insamlingen på församlingens webbplats

Församlingarna i Åbo och S:t Karins ordnar i år igen sin traditionella insamling Ge barnet en gåva. Med insamlingen vill församlingen uppfylla julklappsönskningar från barnen i mindre beviljade barnfamiljer. Kontakterna till barnfamiljerna sköts via församlingarnas diakoniarbetare och information om hur man kan donera finns på församlingens webbsida.

5.12 Biskopsmöte, Helsingfors

Biskopsmötet samlas i Helsingfors tisdag 5 december. Biskopsmötet ska föra remissdiskussion om lättlästa bibelcitat och böner på finska. Mötet ska också utnämna medlemmarna till uppföljningsgruppen för psykologiska lämplighetstest för teologistuderande för åren 2024–2026.

Föredragningslistan finns i webbtjänsten Domus där de publiceras en vecka innan mötet.

Mera information:Biskopsmötets webbplats
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopper, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

6.12 Ekumenisk festgudstjänst på självständighetsdagen i Helsingfors domkyrka

På självständighetsdagen 6.12.2023 klockan 12 hålls traditionellt en ekumenisk festgudstjänst i Helsingfors domkyrka. I gudstjänsten predikar biskop Jukka Keskitalo.

Anna-Maija Viljanen-Pihkala och Mikael Busck-Nielsen är liturger. Evangelietexten läses av Leo av Helsingfors och hela Finland. Dagens bibeltexter läses av minister Anna-Maja Henriksson och av barnen Ivvár Niillas Lokki och Áile Kirste Lokki på nordsamiska. I förbönen medverkar biskop Raimo Goyarrola från Helsingfors katolska stift och pastor Esko Matikainen, verksamhetsledare för Pingstkyrkan i Finland.

Organist i gudstjänsten är Anu Pulkkinen. I gudstjänsten medverkar körerna Somnium Ensemble under ledning av Elisa Huovinen och Cantores Minores under ledning av Timo Pihkanen.

Kollekten bärs upp av scouterna. President Sauli Niinistö deltar i självständighetsdagens gudstjänst.

Gudstjänsten direktsänds i Yle Radio 1, Yle Vega och Yle TV1. Det går också att följa gudstjänsten via Yle Arenan. Gudstjänsten kommenteras på svenska av Monica Slotte i Yle Vega och av Lucas Snellman i TV1.

14-16.12 Ledningen för den ortodoxa och den lutherska kyrkan i Ukraina besöker Finland

Ledarna för den ortodoxa och för den lutherska kyrkan i Ukraina besöker Åbo 14.12 och Helsingfors 15-16.12. Värdar för besöket är ärkebiskopen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Tapio Luoma och ortodoxa kyrkans ledare i Finland, ärkebiskopen i Helsingfors och Finland Leo. Från Ukraina besöker metropolit Epiphanius och lutherska kyrkans biskop Pavlo Shvarts med sina följeslagare Finland.

På programmet för besöket i Åbo står bland annat möten mellan kyrkoledarna, såsom med ärkebiskop Tapio Luoma, ärkebiskop Leo och biskopen i Köpenhamn Peter Skov-Jakobsen. Dagen fortsätter med gemensam lunch där representanter för olika kyrkliga inriktningar i Finland och Åbo borgmästare Minna Arve deltar. På eftermiddagen planeras ett besök i ortodoxa församlingen i Åbo och gästerna träffar ukrainare som bor i Finland. På fredag förflyttar sig gruppen till Helsingfors.

Medierna har möjlighet att delta i följande tillfällen (OBS! Förhandsanmälan är obligatorisk, anmälan gäller inte den gudstjänst som firas i Uspenskijkatedralen):

  • 14.12 klockan 14: besök i ortodoxa församlingen i Åbo och träff med ukrainare
  • 15.12 klockan 15: Södra kajen 8, Helsingfors. Vid mötet ger metropoliten Epifani och biskop Pavlo Shvarts en överblick över den aktuella situationen i kyrkorna i Ukraina. Samtidigt berättar Kyrkans Utlandshjälp och ortodoxa kyrkans organisation för internationell diakoni och mission Filantropia ry om sin verksamhet och samarbetet i Ukraina.
  • 16.12 klockan 9: Liturgi i Uspenskijkatedralen (Kanalgatan 1, Helsingfors). I gudstjänsten deltar alla biskopar som tjänstgör i ortodoxa kyrkan i Finland (ärkebiskop Leo, biskopen i Kuopio och Karelen metropolit Arseni, metropoliten i Uleåborg Elia och biskopen i Fredrikshamn Sergei).

Mera information:
Besöket i ortodoxa församlingen i Åbo: kyrkoherde Ioannis Lampropoulos (ioannis.lampropoulos@ort.f)
Ekumenisk jul i Åbo: ärkebiskopens specialmedarbetare meri-anna.paloniemi@evl.fi
Besöket på Kyrkostyrelsen i Helsingfors: sakkunnig Ari Ojell, Utrikesavdelningen, Kyrkostyrelsen, ari.ojell@evl.fi

13.11-15.12 Biskop Teemu Laajasalos värdediskussioner med kandidaterna i presidentvalet, Helsingfors

Biskopen i Helsingfors stift Teemu Laajasalo möter kandidaterna i presidentvalet i samtal kring kandidaternas värderingar 13.11-15.12. Biskopen möter varje kandidat i ett enskilt samtal i Helsingfors domkyrkas krypta klockan 13 enligt följande tidtabell:
måndag 13.11 Pekka Haavisto
tisdag 14.11 Olli Rehn
fredag 17.11 Alexander Stubb
måndag 20.11 Jussi Halla-aho
måndag 27.11 Mika Aaltola
måndag 4.12 Sari Essayah
fredag 8.12 Jutta Urpilainen
måndag 11.12 Harri Harkimo
fredag 15.12 Li Andersson

Värdediskussionerna direktströmmas via Ilta-Sanomats tv-kanal ISTV. Det är möjligt för allmänheten att lyssna till samtalet på plats i domkyrkans krypta. Maximalt kan man ta in hundra personer till samtalen.

Mera information på Helsingfors domkyrkas webbplats (på finska)

Tillbaka till toppen