Biskopsmötet

Biskopsmötet behandlar frågor som rör kyrkans tro, förkunnelse och arbete, samt stiftens förvaltning och skötsel. Dessutom sköter biskopsmötet ärenden som rör ekumenik och mission.

Biskopsmötet ingår i kyrkans centralförvaltning och gör framställningar och ger utlåtanden till kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medlemmar i biskopsmötet är kyrkans tio biskopar plus fältbiskopen. Biskopsmötet samlas sex gånger i året. Ärkebiskopen är ordförande och kan sammankalla mötet när han vill.

Läs mer om biskopsmötet

Fördjupad information om biskopsmötets arbete, inklusive protokoll och mötestidtabell.

evl.fi/plus
Tillbaka till toppen