Biskopsmötet

Biskopsmötet behandlar frågor som rör kyrkans tro, förkunnelse och arbete, samt stiftens förvaltning och skötsel. Dessutom sköter biskopsmötet ärenden som rör ekumenik och mission.

Biskopsmötet ingår i kyrkans centralförvaltning och gör framställningar och ger utlåtanden till kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medlemmar i biskopsmötet är kyrkans tio biskopar plus fältbiskopen. Biskopsmötet samlas sex gånger i året. Ärkebiskopen är ordförande och kan sammankalla mötet när han vill.

Bild från ett biskopsmöte. Några av biskoparna sitter kring ett mötesbord.

Läs mer om biskopsmötet

Fördjupad information om biskopsmötets arbete, inklusive protokoll och mötestidtabell.

evl.fi/plus
Tillbaka till toppen