Relationer

Goda relationer med dem som står närmast oss är viktiga och bidrar till att vi mår bra. Därför påverkar det oss också så starkt när relationerna inte fungerar, när vi sårar eller sviker varandra.

”Det är inte gott för människan att vara ensam.” Att höra ihop med någon, att känna att andra människor är viktiga för oss, är grundläggande i våra liv. Det kan vara partnern i en parrelation, familjemedlemmar, nära vänner eller andra personer som kommit oss nära, som ser och förstår oss.

Vi speglar oss i de här relationerna, lär känna både våra svagheter och styrkor. Ingen människa är bara svag, ingen av oss är alltid stark. Därför kan det också göra väldigt ont i oss när relationerna vacklar eller går sönder. För vi kommer att svika varandra ibland. Det är mänskligt, det är så livet ser ut. Vi är inte sämre än andra människor fast vi ibland misslyckas i våra relationer.

Många problem blir lättare att bära när du pratar om dem med någon annan. Ett konfidentiellt samtal med en yrkeskunnig person kan hjälpa till att lösa upp också de tuffa knutarna.

Stöd för dina relationer

Hur fungerar din relation?

I bästa fall får relationen med en partner vara en källa till kärlek och välbefinnande – en trygg plats att växa som individ, par och familj.

Stöd för parrelationen

Kyrkans familjerådgivning

Professionell samtalshjälp i par- och familjerelationer samt i livets krissituationer. Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller som familj.

Kyrkans familjerådgivning

Öva upp din relationskompetens

Tips och texter från experterna.

Relationsspegeln

Stöd för föräldrar

Steget från par till familj är en stor vändpunkt i livet. Det inte alltid lätt att hitta och upprätthålla en balans mellan parförhållandet och föräldraskapet.

Föräldraskap
Tillbaka till toppen