Kyrkan i siffror

Kyrkans pengar används i församlingarnas dagliga verksamhet och till samhällsuppgifter som folkbokföring och att upprätthålla begravningsplatser.

Finlands största samfund finansieras till största delen av sina medlemmar via kyrkoskatten.

Kyrkan för statistik över medlemsantal, verksamhet, anställda och ekonomi.

3,6 miljoner medlemmar betyder att

65 % av finländarna

är medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan

Kyrkans statistik

354 antalet församlingar år 2023

19 000 anställda jobbar i kyrkan med olika uppgifter

912 miljoner euro betalade medlemmarna i kyrkoskatt år 2022

800 kyrkobyggnader äger församlingarna tillsammans

Tillbaka till toppen