Olyckor och kriser

En olycka kan drabba oss när som helst. När olyckan varit framme hör församlingarna till det nätverk som erbjuder hjälp till de som berörs.

En människa ställer ner ett tänt ljus bland många andra som redan brinner.

Församlingen hjälper till att bearbeta krisen

Vid en olycka eller krissituation i samhället är församlingarna med och stöder kommuner och myndigheter och hjälper till att ordna kristerapi.

Det finns grupper av församlingsanställda som är beredda att rycka ut när en storolycka skett. På begäran av räddningsmyndigheten kan de skickas till olycksplatsen för att ge andligt och psykosocialt stöd och hjälp till offren, deras anhöriga och räddningsarbetarna.

När en olycka inträffat ordnas vid behov en debriefing för personer som drabbats, anhöriga och de som varit med i räddningsarbetet. Ansvaret för det här hör till kommunerna, men församlingarna är ofta med i samarbetet. Debriefing är psykologisk första hjälp som hjälper människor att sätta det som hänt i perspektiv, hantera sina känslor, släppa sin rädsla och inse att de inte är ensamma. Deltagarna får också lära sig om förväntade reaktioner och om stöd och terapi som finns tillgängliga.

Andligt stöd från församlingen

Ifall du varit med om en olycka och känner att du behöver mer långsiktigt stöd kan du också vända dig till din lokala församling eller till familjerådgivningscentralen. De församlingsanställda kan hjälpa dig att hantera och bearbeta upplevelsen. Församlingen kan också ordna en bönestund för dem som berörts av olyckan.

En storolycka får omfattande konsekvenser

Storolyckor och katastrofer berör hela samhällen, nationer och till och med hela mänskligheten. Även om själva katastrofen inträffar långt borta, kan sorgen och chocken kännas nära. När ett köpcentrum exploderar, ett tåg spårar ur eller en tsunami slår till, är tanken som ofta väcks: det kunde lika gärna ha varit jag.

Medierna följer krissituationer och katastrofer i realtid och för samman människor över gränser. Den gemensamma sorgen och chocken behöver bearbetas där människor möts: i skolor och daghem, på arbetsplatser och i hobbygemenskaper.

Kyrkan är närvarande där sorgen är och där människors känsla av trygghet rubbats. I kyrkorna hålls andakter och bönestunder och kyrkdörrarna hålls öppna för dem som vill stanna upp och tända ljus. Präster och själavårdare finns på plats för enskilda samtal. Församlingarnas anställda kan också komma till skolor eller arbetsplatser för att hålla andakter och samtala.

Kyrkans samtalstjänst

Ring 0400 22 11 90, vi har öppet alla dagar klockan 20–23.

ta kontakt via nätet
Tillbaka till toppen