Kyrkans samtalstjänst

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalstjänst finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Behöver du prata? Kyrkans samtalstjänst lyssnar

Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 20–23 på nummer 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Ring 0400 22 11 90

Chatta om det du grubblar på

Chatten är stängd under sommaren.
Telefonjouren är öppen varje kväll klockan 20-23.
Telefonnummer 0400 22 11 90 Nätjouren svarar i regel inom 1-2 dagar.

Öppna chatten

Skriv till nätjouren när som helst

Har du lättare att skriva? Nätmeddelanden kan du skriva när som helst. Du får svar inom 1–2 dygn.

Skriv ett nätmeddelande

Kyrkans samtalstjänst – för dig, i förtroende

Längtar du efter någonting, du vet kanske inte vad? Önskar du en förändring i ditt liv eller behöver du bara få säga högt det du just nu tänker på.

Vi lyssnar och finns för dig. Du får berätta om det som du tycker är jobbigt eller det som gjort dig glad. Eller så kan du prata om sådant som ingen annan lyssnar på.

Alla som svarar i samtalstjänstens kanaler har tystnadsplikt. Du som tar kontakt får vara anonym.

Vill du tala med någon ansikte mot ansikte? Ta kontakt med den lokala församlingens diakon/präst/ungdomsarbetsledare.

”Jag möttes av en vänlig människa. Det var inte frågan om någon form av terapi men jag fick berätta min berättelse. Det kändes bra.”

Verksamhet och principer

Tystnadsplikt, förtrolighet, anonymitet och ömsesidig respekt är centrala grunder för tjänsten. Som jourhavande fungerar utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda.

Vi för inget register över vem som tar kontakt. Inga samtal sparas och vi frågar aldrig efter personlig information om den som kontaktar oss. Vi kan inte heller se telefonnummer eller andra adresser. Vi samlar allmän statistik, gällande samtalets längd och teman.

De meddelanden du har skrivit och svaren på dem kan bara läsas av personer som avgett löfte om tystnadsplikt. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid och publiceras aldrig någonstans.

Vissa meddelanden och svar kan användas i utbildningen av jourpersonal eller som forskningsmaterial, detta är dock undantag. Innan de används utesluts all sådan information som skulle kunna avslöja avsändarens identitet.

Kyrkans Samtalstjänsts telefonjour har funnits sedan 1964, nätjouren sedan 2005, chattjouren sedan 2013 och brevjouren sedan 2015. Det är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som står bakom tjänsten.

Kyrkans samtalstjänst fungerar både på svenska och finska.

Kontakt med en annan människa – samtalstjänstens 50-årshistorik

Kvalitetsdokument för kyrkans samtalstjänst 2021

Kyrkans Samtalstjänst är medlem i Delegationen för de etiska principerna för frivillig telefon- och näthjälp PuhEet och i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services).

Samtalsstöd för dig som är ung eller ung vuxen

I den gemensamma chatt- och telefonkalendern kan du se vilka organisationer som erbjuder samtalsstöd och när. Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för unga och unga vuxna. Kalendern upprätthålls av Luckan Unginfo.

Chattkalendern

Samtalstjänsten hjälper också utlandsfinländare

Du kan ringa till Kyrkans samtalstjänst också från andra europeiska länder på nummer +358 400 22 11 90. Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 20–23 finsk tid. Kom ihåg att beakta din egen tidszon. Samtalet debiteras enligt din telefonoperatörs taxa.

Ring +358 400 22 11 90
En man sitter utomhus och talar i telefon och ler mot kameran.

Vill du ha ett frivilliguppdrag som har betydelse?

Kom med som jourhavande i Kyrkans samtalstjänst och bli ett lyssnande öra för människor som behöver det.

Alla som vill bli jourhavande i Kyrkans samtalstjänst får utbildning för uppgiften. Det är ett viktigt frivilliguppdrag där du får vara ett stöd för andra människor. Som frivillig kan du svara både i telefon och i chatten.

Vi förutsätter förmåga att iaktta tystnadsplikt. För att sköta uppdraget väl behöver du själv ha en balanserad livssituation. Antalet jourpass per månad anpassas till vad som är lämpligt för dig i din situation. Vi uppmuntrar dig att ta 1–2 pass per månad.

Du jourar ensam men ingår i en grupp av jourhavande som träffas för arbetshandledning och fortbildning.

Ta kontakt med Maria Sten, sakkunnig på Kyrkostyrelsen, tfn 050 4086030, maria.sten@evl.fi

Ge respons på samtalstjänsten

Vill du ge respons på Kyrkans samtalstjänst?

Via responsblanketten kan du ge anonym feedback på tjänsten. Din respons hanteras utan identifierande information. Den kan komma att användas anonymt i utbildnings- och kommunikationssyfte.

Responsblankett för Kyrkans samtalstjänst

Här kan du ge anonym feedback gällande din upplevelse av tjänsten. Obligatorisk frågor är märkta med *-symbol.

*” anger obligatoriska fält

Jag tog kontakt via*
Min upplevelse av hur länge jag fick vänta innan någon svarade
Jag kommer att kontakta Kyrkans samtalstjänst igen
Datum för samtalet*
Tillbaka till toppen