Kyrkomötet

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ. Den här kyrkans “riksdag” besluter om viktiga riktlinjer för kyrkans lära och arbete. Kyrkomötet fattar också beslut om kyrkans förvaltning och ekonomi.

Det är kyrkomötet som utformar kyrkans lagstiftning. Det gör ändringar i innehållet i kyrkolagen och presenterar färdiga lagförslag till riksdagen som antingen antar eller förkastar dem.

Kyrkomötet ombud sitter i auditorium, en del samtalar, många tittar på sina datorer eller telefoner.
Kyrkomötet i session våren 2023.

Kyrkomötet består av 96 ombud och biskoparna. Dessutom ingår en representant för samerna och en för statsmakten.

Kyrkomötesombuden representerar församlingsmedlemmarna och utses genom indirekta val. Mandatperioden är fyra år. Kyrkomötesval hålls i februari 2024. Vid valet väljs 64 lekmannaombud och 32 prästombud. I valet av lekmannaombud röstar lekmannamedlemmarna i församlingarnas församlingsråd, kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige. Prästombuden väljs av prästerna inom vardera stift vid ett möte som leds av domprosten.

Kyrkomötet samlas i Åbo två gånger per år, i maj och i november. Vanligtvis pågår en kyrkomötessession i fyra till fem dagar.

Biskopsmötet, kyrkostyrelsen, stiftsfullmäktige och enskilda kyrkomötesombud kan göra förslag och initiativ till kyrkomötet. Också en helt vanlig församlingsmedlems initiativ kan gå vidare ända till kyrkomötet – ta kontakt med din egen församlings pastorskansli ifall du vill veta mera om hur det går till.

Följ kyrkomötets arbete

Här hittar du fördjupad information om kyrkomötets arbete, inklusive protokoll, mötestidtabeller och strömmade mötessessioner.

evl.fi/plus
Tillbaka till toppen