Dop och nattvard

Sakramenten är kyrkans heliga handlingar som Jesus har sagt att vi ska göra. Den lutherska kyrkan har två sakrament: dopet och nattvarden.

Enligt luthersk tro finns Gud i dopets vatten och i nattvardens bröd och vin, och genom sakramenten får vi förlåtelse för våra synder och gemenskap med Jesus.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Jesus dopbefallning: Matt. 28:18–20

Dopet är glädjens fest. Då ett litet barn blir döpt tackar vi Gud för den nya människan som vi får lära känna. Vid dopet blir barnet samtidigt en del av något större. Kyrkan är gemenskap, trygghet och stöd när livet är som bäst, men också de dagar när solen går i moln.

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan. Dopet är också utgångspunkten för tron och ett evigt förbund mellan människan och Gud.

Precis som många andra stora kyrkosamfund i världen har lutherska kyrkan barndop, men om någon inte är döpt som barn och vill bli döpt senare i livet är det också möjligt.

Om någon blivit döpt i ett annat kristet samfund och senare blir medlem i den lutherska kyrkan döps personen inte om.

Läs mer om dopet och få praktiska tips för att ordna dop

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sade: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.
1 Kor 11:23-35

Nattvarden ger vad den lovar: syndernas förlåtelse. Nattvarden är en andlig måltid som förenar oss med Kristus, stärker vår tro och ökar kärleken till vår nästa.
Kvällen innan Jesus dog firade han måltid med sina lärjungar. Han välsignade brödet och vinet och uppmanade lärjungarna att fira en gemensam måltid till hans minne.

Den lutherska uppfattningen är att brödet och vinet är Kristi sanna kropp och blod, och att Han är närvarande i dem. När vi firar nattvard kommer vi ihåg Jesu död på korset, att han dog och tog på sig straffet i alla människors ställe.

I evangelisk-lutherska kyrkan ingår nattvardsfirandet i de gudstjänster som kallas för mässa. Gudstjänsten är öppen för alla och du kan delta på det sätt som passar dig.

Läs mer om nattvardsfirandet i gudstjänsten

Tillbaka till toppen