Brott

Ett brott berör många. Under ytan gömmer sig ofta mycket illamående, ensamhet och sjukdom. Alla som berörs av ett brott behöver få hjälp och stöd för att komma vidare. Kyrkan samarbetar med olika organisationer och aktörer i samhället för att stöda alla parter. Den som söker hjälp behöver inte vara medlem av kyrkan.

Stöd för den som blivit offer för brott

Brottsofferjouren (RIKU) hjälper den som blivit offer för ett brott, bevittnat ett brott eller är närstående till ett brottsoffer. Brottsofferjouren erbjuder stöd för att hjälpa människor bearbeta sina erfarenheter av brott och ger praktiska råd om brottsoffers rättigheter.

Du kan också alltid vända dig till en diakoniarbetare eller präst i församlingen på din ort. De lyssnar på dig, stöder och kan vid behov leda vidare till andra stödorganisationer. Diakoniarbetarna och prästerna har tystnadsplikt.

Det finns också andra organisationer som erbjuder stöd för olika grupper, se listan med länkar:

Stöd för den som begått ett brott

Sök stöd och hjälp. Tillsammans med olika aktörer erbjuder kyrkan stöd för dig som begått ett brott. Ifall du sitter i fängelse kan du få träffa fängelseprästen. Diakoniarbetare kan också besöka fängelser. Ifall du avtjänar ditt straff på annat sätt finns diakoniarbetarna och prästerna i din församling till för dig. De erbjuder samtalsstöd och kan också hjälpa på andra sätt.

Stöd för den som blivit frigiven

Många församlingar och organisationer hjälper dig som blir frigiven att få en ny start i livet. Du kan vända dig till en diakoniarbetare eller präst i din församling. Du kan få både andligt, mentalt och praktiskt stöd. Församlingen kan till exempel hjälpa dig att hitta stödboende eller på annat sätt hjälpa dig att hitta tillbaka till vardagen och få det stöd du behöver. De kan också hänvisa dig vidare till olika specialtjänster.

Också anhöriga till den som begått brott behöver stöd

När ett brott sker i närkretsen väcker det många känslor: rädsla, ångest, oro och skuld. Du behöver inte vara ensam med dina känslor. Om du har en anhörig som sitter i fängelse kan du kontakta fängelseprästen eller diakoniarbetaren. Deras kontaktuppgifter fås via brottspåföljdsmyndigheten (RISE). Det finns också stödgrupper för anhöriga till någon som begått ett brott. Diakoniarbetarna i din församling kan hjälpa dig att hitta en sådan grupp.

En kvinna sitter hopkrupen i trappan med huvudet lutat på armarna.
Tillbaka till toppen