Dödsfall och begravning utomlands

Vid ett överraskande dödsfall utomlands ger Finlands närmaste beskickning hjälp och råd. Beskickningarnas kontaktuppgifter finns på utrikesministeriets webbplats.

När en finländare avlider utomlands är det den finländska beskickningen och utrikesministeriet som förmedlar informationen de fått från myndigheter eller sjukhus till den avlidna personens anhöriga. Beskickningen ger också information om vad som gäller för begravning, kremering och transport av den avlidna till Finland. De nära anhöriga fattar besluten om begravning och andra åtgärder.

Alternativ för begravning utomlands

Om jordfästningen hålls utomlands kan sederna och traditionerna skilja sig mycket från det en finländare är van vid. Begravningen måste följa landets lagar och bestämmelser. En lokal emigrant-eller turistpräst är förtrogen både med finländska och lokala seder och traditioner. Hen kan jordfästa enligt lokal sed och samtidigt beakta de anhörigas och den avlidnas egna önskemål.

Till seden i landet kan till exempel höra att begravningen ska ordnas inom några dagar efter dödsfallet, att kistan är öppen, eller att jordfästningen inte förrättas i en kyrka eller ett kapell. Prästen kan berätta om vad som gäller på orten och planera jordfästningen tillsammans med de anhöriga.

Det är vanligt att en finländare som dör under en utlandsresa blir begraven i Finland. Då kremeras den avlidna i det land där dödsfallet skedde och askan transporteras till Finland. Jordfästningen förrättas hemma i Finland med urnan i stället för en kista. Urnan kan gravläggas i samband med jordfästningen.

Det är också möjligt att ordna två skilda ceremonier: en jordfästning utomlands och urnnedsättning i Finland. Den avlidna kremeras efter jordfästningen och urnan transporteras till Finland där den gravsätts av de anhöriga. I samband med urnnedsättningen kan man hålla en kort andakt.

Den avlidnas aska ska inom ett år efter kremeringen placeras på en bestående plats. Urnan kan till exempel gravläggas på begravningsplatsen i den avlidnas hemförsamling. Ta kontakt med församlingen.

Urnan kan placeras i en urngrav, släktgrav eller columbarium, eller så kan askan strös ut i en minneslund. Läs mer om gravläggning av en urna.

Församlingen kan hjälpa i sorgen och med det praktiska

De finländska utlandsförsamlingarna och prästerna som är stationerade utomlands kan både stöda i sorgen och hjälpa till med att ordna det konkreta kring begravningen.

Med den lokala turist- eller emigrantprästen kan man samtala om dödsfallet och de praktiska begravningsarrangemangen. Prästen kan också jordfästa den avlidna i enlighet med den lokala traditionen.

Ta kontakt

Här kan du hitta närmaste finländska församling eller präst.

Församlingarna utomlands

Mer om begravningar

Information om begravningsarrangeman och svar på vanlig frågor.

Begravning
Tillbaka till toppen