Beslutsfattandet i kyrkan

Beslutsfattandet i kyrkan sker på många olika nivåer. Församlingarna är självständiga enheter som själva beslutar det mesta om sin verksamhet, ekonomi och administration.

Unga samlade i auditorium sträcker upp numrerade lappar i omröstning.
Röstning i plenum under Ungdomens kyrkodagar, som är en påverkningskanal för unga i kyrkan.

Kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet. De 109 kyrkomötesombuden samlas två veckor i året. Beslut som rör hela kyrkan fattas också av kyrkostyrelsen, biskopsmötet och Kyrkans arbetsmarknadsverk.

församlingsvalet i november 2022 valde församlingsmedlemmarna församlingarnas beslutsfattare för fyraårsperioden 2023–2026. Nästa församlingsval hålls 2026.

Tillbaka till toppen