Arbete på svenska i finska församlingar

Information för dig som har svenska som modersmål, vill delta i svensk verksamhet eller arbetar med svenska församlingsmedlemmar bosatta utanför Borgå stift.

Finska församlingar med svensk verksamhet

De här finskspråkiga församlingarna ordnar någon form av verksamhet på svenska. Kontaktpersonerna ger mer information.

Kontaktperson: Jarkko Willman, jarkko.willman(at)evl.fi Bl.a. gudstjänster, skriftskola, samtalsgrupp och De vackraste julsångerna.

Webbsida: Kyrkan i Björneborg

Ungdomar från Hyvinge kan delta i svensk skriftskola i Vanda enligt överenskommelse. De vackraste julsångerna arrangeras årligen i samarbete med Svenska skolan i Hyvinge samt julbön på julafton. Kyrkliga förrättningar erbjuds även på svenska.

Webbsida: Hyvinge församling

Jyväskylä församling erbjuder förrättningar på svenska samt håller svenska gudstjänster ca 2 gånger per år. Tillsammans med Svenska sällskapet i Jyväskylä ordnas familjeläger varje höst. Präst för det svenskspråkiga arbetet är Kristiina Ridanpää, kristiina.ridanpaa (at) evl.fi

Kontakta kyrkoherde Pirjo Lyytinen, pirjomh.lyytinen (at) evl.fi

Kontakta Lisa Fridman om du vill veta mer om det svenskspråkiga församlingsarbetet, kiiminki.seurakunta(at)evl.fi

Kontakta Riitta-Leena Sihvola, riitta-leena.sihvola(at)evl.fi

Gudstjänst en gång i månaden (utom på sommaren). Studiecirkel, söndagsskola, De vackraste julsångerna, utflykter och annat. Samarbetet med Kotka svenska samskola är viktigt. Samfälligheten försöker också ordna skriftskola tillsammans med Pyttis församling varje år. Kontakta pastor Tuomi Larvi, tuomi.larvi(at)evl.fi

Kontakta Ilkka Pihlajamäki, ilkka.pihlajamaki(at)evl.fi

Kontakta Sonja Turunen, sonja.turunen (at)evl.fi

Webbsida: Lahtis församlingar

Kontakta kaplan Tanja Louhivuori, tanja.louhivuori(at)evl.fi

Webbsida: Lojo församling

Kontakta Aleksi Leppänen, aleksi.leppanen(at)evl.fi

Webbsida: Pyttis församling

Kontakta pastor Satu Mäkinen, satu.s.makinen(at)evl.fi

Kontakta Satu Saarinen, satu.saarinen(at)evl.fi

Kontakta Antti Hirsto, antti.hirsto(at)evl.fi

Resurser

Följande personer kan vid behov ställa upp som resurser vid gudstjänster och förrättningar:

  • Sixten Ekstrand, pastor, sixten.ekstrand(at)evl.fi tfn 040-1426674
  • Camilla Norkko, pastor, camilla.norkko(at)edu.hel.fi tfn 050 593 0548 (kan också kontaktas för sommarskriftskola)
  • Maria Sten, pastor, maria.sten(at)evl.fi tfn 050 408 6030
Tillbaka till toppen